BİLSEM ilkokul Öğrenci

BİLSEM Sınavı Nedir? Başvurular ve Seçim Nasıl Yapılır? Avantajları Var Mı?

Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM sınavına gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek çok veli BİLSEM’in ne olduğunu ve bu merkezlerin ne gibi faydaları olduğunu merak ediyor. Ben de sizler için BİLSEM’lerin ne amaç için kurulduğunu, BİLSEM’e başvuruların nasıl yapıldığını, BİLSEM’lerde yapılan çalışmaları ve BİLSEM’li öğrencilerin avantajlarını araştırdım ve yeni yazımda sizlerle paylaşıyorum.

BİLSEM Nedir?

BİLSEM yanı bilim ve sanat merkezleri; okula devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin, yeteneklerini geliştirmelerini ve potansiyellerini hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM Yetenek Alanları Nelerdir? 

BİLSEM’de eğitim verilen 3 tane yetenek alanı vardır. Genel zihinsel yetenek alanı, görsel sanatlar yetenek alanı ve müzik yetenek alanı.

BİLSEM Ücretli Midir?

Bu kurumlar MEB’e bağlıdır ve ücretsizdir. Gerek seçim süreci gerek verilen eğitimler sırasında velilerden herhangi bir ücret istenmez.

BİLSEM Hangi İllerde Bulunur? Kaç Öğrenci Eğitim Alır? 

Bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir. Büyük illerde farklı ilçelerde de Bilim ve Sanat Merkezleri bulunmaktadır. Ülke genelinde toplam 160 tane BİLSEM vardır. 2018-2019 yılında 896 bin 537 öğrenci aday gösterilmişti, 20 Bin 263 öğrenci merkeze yerleşmeye hak kazandı. Bunlardan 4 bin 414’ünü 1. sınıf, 7 bin 299’unu 2. sınıf, 8 bin 550’sini ise 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler oluşturdu.   Yerleştirme sonuçlarına göre, BİLSEM’lere devam eden öğrenci sayısı 42 bin 832’den 63 bin 95’e yükseldi.

Öğrenci BİLSEM’de Hangi Zamanlarda ve Ne Kadar Süre Eğitim Alır? 

BİLSEM’de öğrenciler okul dışındaki zamanlarda ve kendilerine özel hazırlanan programa göre eğitim alır. BİLSEM’de eğitim hakkı kazanan öğrenciler lise eğitimlerini tamamlayana kadar devam edebilir. Öğrencilerin devam zorunluğu vardır. Öğrenciler BİLSEM’ler arasında nakil yaptırabilir.

BİLSEM’lerde Neler Yapılır? 

 • e-twinning projeleri
 • TÜBİTAK projeleri
 • Erasmus, Ka1 ve Ka2 projeleri
 • Bilimsel konferans ve toplantılar
 • Arkeoloji, yaratıcı yazarlık, güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir, enerji, havacılık, akıl ve zekâ oyunları,
  düşünce eğitimi, şehir kültürü vb. konularda zenginleştirilmiş eğitim programları
 •  Gezi-gözlem faaliyetleri
 •  Doğa zekâsını geliştirmeye yönelik faaliyetler
 •  Medya okuryazarlığı çalışmaları
 • Makale, şiir ve deneme yarışmaları
 • Ulusal resim yarışmaları
 • Sergiler
 • Konserler

BİLSEM’ Sınavına Özel Bir Hazırlık Yapmak Gerekir Mi? 

Aslında her ne kadar veliler arasında sınav olarak geçse de, bir tanılama işlemidir. Bu sebepten özel bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur.

BİLSEM’de Eğitim Almanın Avantajları Nelerdir? 

BİLSEM’li olmak LGS, YKS gibi merkezi sınavlar için öğrencilere ek bir puan avantajı sağlamaz. Ancak yapılan proje çalışmaları, katılınan yarışmalar öğrencinin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Üniversite ve iş hayatına daha donanımlı olarak yetişmesini destekler.

BİLSEM’e Öğrenci Seçimi Hangi Sınıflarda Yapılır? 

Öğrenci seçimi 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde okuyan öğrenciler arasından yapılır.

BİLSEM’e Öğrenci Seçimindeki Basamaklar Nelerdir?

Birinci Basamak Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencileri  Aday Göstermesi 

İlk basamak sınıf öğretmenleri tarafından  yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrencilere ait gözlem formlarının e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden doldurulmasıdır. Öğrenci İlgi ve Yetenekleri Belirleme Formu aşağıdaki maddeleri içerir.

Öğrenciler Kaç Yetenek Alanından Aday Gösterilebilir?

Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından (genel zihinsel-görsel sanatlar, genel zihinsel-müzik, görsel sanatlar-müzik) aday gösterilebilir. Öğrenci bir önceki eğitim öğretim yılında bir yetenek alanından bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir.

İkinci Basamak Grup Tarama Uygulaması 

Gözlem formları doldurulan öğrenciler tablet bilgisayarla grup tarama uygulamasına alınırlar. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması hafta sonları gerçekleştirilir. Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilir. Grup tarama uygulamasında öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun sorular sorulur. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanır, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmez. Grup tarama uygulaması baraj puanları; genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı olacak şekilde Türkiye ortalamalarına göre belirlenir.

Üçüncü Basamak Bireysel Değerlendirme Uygulaması 

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre
belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınır.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM
İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilir.
Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı
ayrı yapılır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen
öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanır.

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine
göre belirlenen zekâ ölçekleri uygulanır. Öğrencilerin yüksek yararı düşüldüğünden genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerin “sonuç puanı” açıklanmaz.

Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere yaratıcılıklarını
ortaya çıkarabilecekleri, özgün çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulacak ve bu doğrultuda
çizim yapmaları istenmektedir. Yapılacak uygulama 2 (iki) oturumdan oluşacak ve her 1 (bir) oturum
40 (kırk) dakika sürecektir. Öğrencilerden farklı değerlendirme kriterlerinin ölçülmesine olanak
sağlayacak çalışmalar yapmaları istenmektedir.

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere “Müziksel İşitme/
Bellek” ve “Müziksel Farkındalık” alanlarından sınıf seviyelerine uygun sorular sorulmaktadır.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi

Yukarıda yazılan BİLSEM’e öğrenci seçimi ve yerleştirme süreciyle ilgili takvim aşağıda paylaşılmıştır.

https://yesimkirman.com/2020/10/14/bilsem-grup-tarama-sinavi-sonuclari-aciklandi/

Bir Cevap Yazın