lgs lgs tercih okul seçimi

LGS 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI, TABAN PUANLAR NE OLACAK?

LGS 2019’DA 565 TANE BİRİNCİ ÇIKTI, PUAN ORTALAMASI İSE 298,87

1 Milyon öğrenci ve ailenin merakla beklediği LGS 2019 Merkezi sınav sonuçları açıklandı. LGS 2019 sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

MEB’in yayınladığı rapora göre, bu yıl sınava 1.074.013 öğrenci başvurmuş,  1.029.555’i sınava katılmış.
Bir diğer deyişle 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. Sınıftan mezun olan öğrencilerin %85,08’i Merkezi Sınava katılmış.

Merkezi Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına doğru yanıt veren 565 öğrenci var. Sınava katılan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 298,87, standart sapması ise 78,73.

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Türkçe alt testinde (11,75) en düşük başarıyı Matematik alt testinde (5,09) göstermiş. Fen Bilimlerinde doğru cevap sayısı ortalaması ise 9,97.  Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 6,88, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,83 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,65’tir.

2018 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Matematik ve Fen Bilimleri ortalamaları 2019 yılında artmış. 2018 Merkezi Sınavda oldukça yüksek doğru cevap sayısı ortalamalarının görüldüğü T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (7,40) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (8,40) ortalamaları ise 2019 yılında düşmüş.

Yabancı Dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2019 Merkezi Sınavda boş bırakılma oranları düşmüş. Sayısal bölüm için cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılmasıyla Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde soruların boş bırakılma oranları azalmış. Matematik testinde geçen yıl boş bırakma oranı %42 iken bu yıl %40,28 olmuş, Fen Bilimlerinde ise geçen yıl %14,17 olan boş bırakılma oranı %10’a düşmüş.

Güçlük düzey değeri arttıkça soruyu doğru cevaplayanların oranı da artar. 2019 Merkezi Sınavdaki alt testlerin ortalama soru güçlükleri 0,25 ile 0,69 arasında değer almıştır. Buna göre, en çok zorlanılan derslerden en az zorlanılan derslere göre sıralarsak, sıralamanın Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri, Türkçe, Din Kültürü, TC. İnkilap Tarihi dersleri şeklinde olduğunu görüyoruz.

2019 Merkezi Sınavda alt testlere ait ortalama soru ayırt edicilik değerlerinin 0,52 ile 0,72 arasında değiştiği ve tüm alt testlerdeki ortalama ayırt edicilik değerlerinin oldukça yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 2019 Merkezi Sınavdaki soruların ayırt edicilik düzeyleri ve alt testlerin güvenirlik katsayılarının 2018 Merkezi Sınavda hesaplanan değerlere göre daha yüksek olduğu belirtilmiş.

Kız öğrencilerin ortalamaları Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olurken,  anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırılmış ve eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı tespit edilmiş.

2019 Merkezi Sınavda toplam cevap sayısı ile öğrencilerin OBP’leri arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelenmiştir.Elde edilen sonuçlar, OBP ile MSP arasında pozitif ve güçlü (ρ=0,855) bir ilişki olduğunu göstermiştir. Merkezi sınav puanı yüksek olan öğrencilerin OBP’lerinin de yüksek olduğu belirtilmiş.

Gelelim puanların nasıl değişeceğine.

MEB geçen yıl sadece yerleşen adayların ortalamaları paylaştığı için bu yıl ki verilerle sağlıklı bir karşılaştırma yapamıyoruz. Ama raporda yapılan açıklamalardan yola çıkarak bazı yorumlar yapabiliriz. 2018 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Matematik ve Fen Bilimleri ortalamaları 2019 yılında artış olduğu söylendiği için puanların bir miktar artacağını söyleyebiliriz. Her yıl o okulu tercih eden ve en son yerleşen aday o okulun taban puanını oluşturur. Bu sebepten geçen seneki taban puanın bu yıl için geçerliliği yoktur. Aslında her yıl sınavın zorluk derecesi farklı olduğu için tercih için puanları kullanmak çok da sağlıklı olmuyor. Bu sebepten tüm adaylara benim tavsiyem puan yerine yüzdelik dilimlere göre tercih yapmalarıdır.

Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tablolarının yarın açıklanması bekleniyor. Adayların daha sağlıklı tercih yapabilmesi adına kontenjan bilgilerinin yanı sıra okulların geçen yıl 2018’de hangi yüzdelik dilimler de öğrenci aldığı da yayınlanacak. Bu belgeyi detaylıca inceleyerek adayın yüzdelik diliminin üstünde ve altında tercihlerde bulunarak liste oluşturulmalıdır.

Kılavuzla birlikte tercih ve yerleştirme takvimi de yayınlanacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da önce özel okullar kayıtlarını tamamlayacak. Daha sonra resmi okulların yerleştirilmesi yapılacak. Yabancı ve Türk özel okullar da MEB’ın yayınladığı takvime uygun şekilde kendi hazırladıkları takvime göre öğrenci kabul edecekler. Özel okula kesin kayıt yaptıran adaylar devlet liseleri için tercih yapamayacak. Nakil döneminde ise bu öğrencilerin de devlet liseleri için tercih hakkı olacak.

LGS Tercih danışmanlığı ve okul seçimi danışmanlığı için ykirman@yesimkirman.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

İstanbul’un Sayısalda En Başarılı Liselerinin Üniversite Başarıları,Taban Puan ve Yüzdelik Dilimleri

 

 

Bir Cevap Yazın