lise lise nakilleri

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Liselerde Nakiller Nasıl Yapılır?

LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler merkezi yada yerel olarak liselere yerleştirildiler. Peki bu aşamadan sonra gittiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nasıl bir yol izleyebilir? Öğrenciler kayıtlarını başka bir okula nasıl ve ne zaman alabilir?

Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra farklı bir liseye gitmek isteyen öğrencilerin nakilleri Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre gerçekleştirilir.

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Liselerde Nakiller Nasıl Gerçekleşir? 

Hangi Liselerden Hangi Liselere Nakil Yapılabilir? 

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler; okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde  yapılabilir.

Yani fen Lisesinden fen Lisesine, sosyal bilimler lisesinden sosyal bilimler lisesine, proje uygulayan Anadolu lisesinden proje uygulayan Anadolu Lisesine ve proje uygulayan mesleki ve teknik Anadolu Lisesinden proje uygulayan mesleki ve teknik Anadolu lisesine, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinden özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine her sınıf seviyesinde nakil gerçekleşebilir.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde nakil yapılabilir. Bir diğer deyişle fen lisesinden Anadolu lisesine, sosyal bilimler lisesinden Anadolu lisesine, Anadolu lisesinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde nakiller gerçekleşir.

Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde nakiller gerçekleşir.

Farklı Okul Türlerine Nakiller Ne Zamana Kadar Yapılabilir? 

Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrencilerin nakilleri Ağustos ayı sonuna kadar yapılabilir.

Sınavsız Öğrenci Alan Okullardan Sınavla Öğrenci Alan Okullara Nakil Yapılabilir Mi?

Sınavsız öğrenci alan okullardan bu okullara kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar nakil yapılabilir.

Akşam Liselerinden Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullara Nakil Yapılabilir Mi?

Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

Özel Liselerden Resmi Liselere Nakil Yapılır Mı? 

Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır.

Nakiller Hangi Kriterlere Göre Yapılır? 

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Nakil Başvurusu Hangi Zaman Aralıklarında  Yapılamaz? 

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma dönemlerinde yapılamaz.

Nakil Başvurusu Ne Zaman Yapılır? 

Ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce çalışma saatleri içerisinde yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz.

Nakil Başvurusu Nereye Yapılır?

Öğrencinin velisi, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe vererek veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilir.

Nakil İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir.

Taban Puan ve Boş Kontenjanlara Nereden Ulaşabiliriz? 

Merkezi puanla öğrenci alan okulların boş kontenjanlarına ve taban puanlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06006.aspx

 

Danışmanlık almak için ykirman@yesimkirman.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

 

Kanalıma abone olarak videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın