Okul özel okullar özel okullarda bursluluk

Özel Okulların 2022 -2023 Zam Oranları

Özel okulların kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemlerinin başlamasıyla birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yaptıkları zam oranları da belli olmaya başladı. Bu yıl zam oranlarının yüksekliği velileri oldukça düşündürüyor. Ben de bu yazımda özel okulların ara sınıflarda yapabileceği en yüksek zam oranını ve
özel okul kayıtlarında dikkat edilmesi gerekenleri sizlerle paylaştım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması, okul seçimi gibi konularda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

Telegram kanalımı  https://t.me/yesimkirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, ara sınıflardaki yıllık zam oranı belirlenirken yıllık ( TÜFE Ortalaması + yıllık ÜFE Ortalaması ) /2 + %5 formülü kullanılıyor.  2021 TÜİK verilerine göre 2021 TÜFE Ortalaması 19,60, ÜFE Ortalaması ise 43,86. Buna göre özel okulların ara sınıflarına yapabileceği zam oranı en fazla (19,60+43,86)/2 +5 = 36,73 oluyor. Ara sınıftaysanız ve bu oranın üstünde bir zam yapılırsa MEB’e şikayette bulunabiliyorsunuz.
Ancak yönetmelikte belirtilen üst sınır sadece ara sınıflar için geçerli. Giriş sınıfları için yukarıda belirtilen sınırlama yok. Bu sebepten geçtiğiniz kademe aynı kuruma ait bile olsa,  İlkokul 1. Sınıf, Ortaokul 5. Sınıf ve Lise Hazırlık ve 9. Sınıflarda okullar daha yüksek oranlarda zam yapabiliyor. Bunu da kademe farkı gibi açıklıyor.
Kayıt sürecindeki velilerin üst sınıflardaki okul ücretlerini de dikkate almalarını öneriyorum. Örneğin bu yıl bir ilkokulun hazırlık sınıfına kayıt olacaksınız, ilkokul 1. sınıf ücretini de dikkate almalısınız. Bir sonraki yıl kendi ücretiniz üzerinden değil, birinci sınıf ücretinin üzerinden yapılan zam oranından etkileneceksiniz.
Yönetmelikte yemek, servis, kitap ve kıyafet gibi kalemler için bir sınırlama bulunmuyor. Bu noktada bu kalemlerdeki artışlar tamamen okul kurucularının tercihine göre şekilleniyor.
Özel okul tercih edecek velilere de tavsiyem, sadece bu yılki ücretlere göre karar vermemeleri yönünde olacak. Enflasyonun yükselmesi önümüzdeki dönemde de devam ederse, bu durum okul fiyatlarına da yansıyacaktır. Gelirleriniz aynı oranda artmayacaksa, özel okul seçip seçmemeyi, seçtiğiniz özel okulun fiyatını uzun dönemde karşılayıp karşılayamayacağınızı iyi değerlendirin lütfen.
Seçeceğiniz okulun mali yapısını da iyi incelemelisiniz. Ekonomik belirsizlikler kurumların ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Bu durumda bazı özel okullar mali yüklerin altında kalıp kapanmak durumunda kalabilir. Mağdur olamamak adına mali yapıları güçlü, güvenilir kurumları seçmenizi öneriyorum.
Kurumların ayakta kalabilmesi, eğitim kalitelerinden ödün vermeden devam edebilmesi,  öğretmenlerine mutlu edebilecek ücretleri verebilmesi için zam yapılması kaçınılmaz. Ancak bu noktada velilerin de hakları gözetilerek orta bir yol bulunmasının daha sağlıklı olacağı görüşündeyim.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili

Ücret tespiti

MADDE 53 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, Kanunun 12 nci (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ve 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. (Değişik cümle:RG-3/7/2016-29761) Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir. (Ek cümle:RG-3/7/2016-29761) (Değişik cümle:RG-13/1/2017-29947)  Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir.

(2) Kurumlar, öğrenci ve kursiyer ücret tespitlerini, istenildiğinde yetkili makamlara belgelendirirler.

(3) Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen kurumların öğrenci ve kursiyer ücreti, bulundukları ilde aynı tür kurumların ilan ettikleri en düşük ücretten aşağı olamaz.

(4) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Sosyal etkinlik merkezlerinde herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

(5) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden, talep eden veliler faydalanır.

Bir Cevap Yazın