eğitim

2020 Yılı Eğitim Harcama İstatistikleri Yayınlandı

TUİK 2020 yılına ait eğitim harcama istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye’de eğitim harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre %4,5 artarak 270 milyar 921 milyon TL oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; %10,9 ile yükseköğretim ve %5,4 ile ilkokul oldu. Devlet eğitim harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki […]