eğitim

2020 Yılı Eğitim Harcama İstatistikleri Yayınlandı

TUİK 2020 yılına ait eğitim harcama istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye’de eğitim harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre %4,5 artarak 270 milyar 921 milyon TL oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; %10,9 ile yükseköğretim ve %5,4 ile ilkokul oldu.

Devlet eğitim harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise 2019 yılında %4,4 iken, 2020 yılında %4,0 ‘e düştü. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2019 yılında 11 bin 769 TL olurken, 2020 yılında ise 12 bin 311 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2020 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 20 bin 774 TL ile yükseköğretim oldu.

2019 yılında eğitim için devlet harcamaları 191,795 milyon TL’den 202,363 TL’ye yükselirken hanehalkının eğitim harcaması 53,833 milyon TL’den 54,754 TL’ye yükseldi.

Hanehalkının eğitim harcamalarnı incelediğimizde, 2019 yılıyla 2020 yılını karşılaştırdığımızda toplamda eğitim harcamalarının %1,71 oranında arttığını görüyoruz. Eğitim düzeylerine göre kırılımlarını incelediğimizde, okulöncesi eğitim harcamaları %21.9 azalırken, ilkokul düzeyinde eğitim harcamaları %1,5 artmış, ortaokul düzeyinde harcamalar 6,98 azalmış, lise düzeyindeki harcamaları %4,78 artmış ve üniversite harcamalarının %9,85 oranında artmış olduğunu görüyoruz. Pandeminin etkisiyle okul öncesine devam eden öğrenci oranının düşük olması harcama miktarının da azalmasına yol açmış.

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Egitim-Harcamalari-Istatistikleri-2020-37199

Bir Cevap Yazın