Ebeveynlik Okul

Çocuklarımız Geleceğin İş Hayatına Hazır Mı?

10 beceri yeniş.pngÖğrencilerin sahip oldukları beceriler ile gelecekte iş hayatında sahip olmaları beklenen beceriler arasındaki fark gittikçe açılıyor. Geleneksel eğitim çocuklarımızı sınavlara hazırlıyor, iyi bir lisede yada üniversitede okumalarını sağlıyor ama  iyi bir üniversiteyi bitiren bir genç bile iş hayatının beklentilerini karşılamakta yetersiz kalabiliyor. Bir tahmine göre şu anda ilkokula başlayan çocukların %65’i bugün yapılmayan, yaratıcılık, insiyatif alma ve uyum sağlama gibi beceriler gerektiren yepyeni işlerde çalışacaklar. Siber – fiziksel sistemlerle simgelenen 4.Endüstri devriminin büyük bir hızla, her ülkeyi ve her sektörü değişime zorlayacak olması, gençlerin iş hayatında gerekli olacak bu beceriler konusunda hazır olmasını gerektiriyor.

Dünya Ekonomik Forumunun Ocak 2016’da yayınladığı “Geleceğin Meslekleri”adlı raporda 2020 yılında öne çıkan becerilerde, yaratıcılık yükselerek ilk 3 beceriden birisi olmuş. Yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni çalışma şekilleri düşünüldüğünde çalışanların önceye göre çok daha yaratıcı olması kaçınılmaz. Aktif dinleme ve kalite kontrol  2020 listesinde yer almazken, listeye duygusal zeka ve bilişsel esneklik becerileri eklenmiş. Önceden IQ çok daha önemli kabul edilse de günümüz iş hayatına baktığımızda empati kuran, karşısındakilerin duygularını okuyabilen ve ona göre davranan yüksek EQ’ya sahip kişilerin işlerinde daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bilişsel esneklik ise beynin bir kavramı düşünürken başka bir kavrama geçebilme,  dışarıdan gelen uyarıya göre değiştirebilme becerisidir.  Bir boyutta düşünürken diğer boyuta ne kadar hızlı geçerseniz bilişsel esneklik seviyeniz o kadar yüksektir. Yeni iş hayatında da her şey hızla değiştiği ve farklılaştığı için çalışanların bilişsel olarak da buna uyum sağlayabilmesi, yeni koşullarda iş üretebilmesi önem kazanıyor.

Değişim bitmeyeceğine ve giderek hız kazandığına göre, 4. Endüstri devriminde geride kalmamak için eğitimcilerin, politikacıların ve iş dünyasının proaktif olması ve bu becerilerin çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırılması için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Kaynaklar:

https://www.weforum.org

http://mentalhealthdaily.com/

http://www.endustri40.com

 

 

Bir Cevap Yazın