Liderlik

İnovatif Okul Lideri Olmak

Hızla değişen dünyada, öğrenciler, iş hayatının beklentileri, yaşam şekilleri değişirken okulların bu değişime uyum sağlamadan ve değişimi yönetmeden ayakta kalması neredeyse imkansız hale geldi. Steve Jobs inovasyonun takipçilerle liderleri ayırdığını söylemiş. Okulların da takipçilikten liderliğe geçmesi için inovasyon yapmaları gerekli. Bunun da yolu okulların liderlerinin yani başta okul müdürleri olmak üzere müdür yardımcıları, zümre başkanları ve öğretmenlerin inovasyona liderlik yapmalarından geçiyor.

Peki inovatif liderlerin özellikleri neler?

İnovatif liderler yaratıcılığı yada inovasyonu delege etmezler, inovasyon süreçlerinin içinde bizzat yer alırlar. Soru sorarlar, gözlem yaparlar ve uygularlar. Kritik ve yaratıcı düşünme, risk alma ve değişim kültürünü oluştururlar. Kurallar değil prensipleri önemserler. Yeni fikirlere açıktırlar, anlamsız kuralları kaldırmaktan çekinmezler. Profesyonel bir öğrenme topluluğu oluşturarak öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önem verirler.

Yapılan inovasyonları görünür hale getirirler. Toplantılarda, öğrenci toplantılarında, sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla toplulukla paylaşırlar. Bu sayede hem model olmuş olur ve hem de diğerlerine ilham verirler.

Ekipler kurarak inovasyonun yayılmasını sağlar. Diğer okulların neler yaptığını yakından takip eder, hem kendi ülkesinde hem de yurt dışında, sadece kendi yaş grubunda değil diğer gruplarda da neler yapıldığını öğrenir. Fikir paylaşımı yapabilecekleri profesyonel ağları vardır. Öğrenme ve inovasyon için yurt içi ve yurt dışındaki okul ziyaretlerine önem verir.  Bir öğrencinin gününü baştan sona yaşamak gibi farklı uygulamaları hayata geçirir.

İnovasyonun bir grubun değil herkesin işi olduğunu paylaşmak, güçlendirmek gerekir ve inovasyoncular yine inovasyoncularla çalışmak isterler. Okula alınan her inovatif kişi, model olacak, inovasyonu olumlu yönde destekleyecek ve okulun inovasyon merkezi olmasını hızlandıracaktır. Bu sebepten inovatif liderler öğretmenleri işe alırken daha önce inovatif uygulamalar yapıp yapmadığına, bir alanda özel uzmanlığı olup olmadığına ve dünyayı değiştirmeye yönelik tutkusu olup olmadığına dikkat ederler.

İnovasyonu performans kriterlerinden biri haline getirmek,  öğretmenlerin her yıl kendi performanslarını  değerlendirirken inovatif uygulamalarını, aldığı riskleri ve öğrendiği dersleri paylaşmalarını sağlamak inovatif liderlerin diğer uygulamalarındandır.

İnovasyon yapabilmek için güvenli bir ortam yaratır, öğretmenlerin fikirlerini paylaşmasını, risk almasını, deneyler yapmasını teşvik eder, bu süreçte ortaya çıkan hatalardan dolayı onları cezalandırmazlar. Kendi aldığı riskler de görünürdür, hatalarından öğrenirler ve hata yapmak onlar için utanılacak bir şey değildir. Yeni şeyleri denemeden hata yapmadan hayat devam eder ama pek çok fırsat da kaçmış olur.

 

Bir Cevap Yazın