Dünyada Eğitim Üniversite üniversite tercihleri Yurt Dışında Eğitim

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasındaki Türk Üniversiteleri

THE (Times Higher Education), her yıl dünya üzerindeki en iyi 1000 civarındaki üniversiteyi  “Dünya Üniversiteleri Sıralaması” adı altında listelemektedir. Araştırma odaklı üniversiteleri değerlendiren, global ölçekli tek üniversite performans listesi olan THE, üniversiteleri eğitim, araştırma, atıf, uluslararası görünüm ve endüstri geliri açılarından değerlendirir. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan veriler ve karşılaştırma araçları dünyanın en prestijli üniversitelerinin stratejik amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Sıralamaların hesaplanması profesyonel bağımsız denetim firması olan PwC tarafından denetlenen listenin göstergeleri şunlardır:

THE (Times Higher Education) Dünya Üniversiteleri Sıralaması Değerlendirme Göstergeleri
Gösterge Yüzde Toplam
Eğitim (Öğrenim Ortamı) İtibar Anketi 15 30
Personel / Öğrenci Oranı 4,5
Doktoralı/Lisans Oranı 2,25
Doktoralı/Akademik Personel Oranı 6
Kurumsal Gelir 2,25
Araştırma İtibar Anketi 18 30
Araştırma Geliri 6
Araştırma Verimliliği 6
Atıf Atıf (Araştırma Etkileri ) 30 30
Uluslararası Görünüm Yabancı Öğrenci Oranı 2,5 7,5
Yabancı Personel Oranı 2,5
Uluslararası İşbirlikleri 2,5
Endüstri Geliri Endüstri Geliri (Bilgi Transferi) 2,5 2,5
Toplam 100 100

Her yıl Eylül ayında yayınlanan listede bu yıl 1258 üniversite yer aldı. Listede en yüksek puana sahip en iyi 10 üniversite ise şöyle sıralandı:

The (Times Higher Education)

Dünya Üniversiteleri Sıralamaları 2019

Sıra Üniversite Adı Toplam Puanı
1 University of Oxford 96
2 University of Cambridge 94,8
3 Stanford University 94,7
4 Massachusetts Institute of Technology 94,2
5 California Institute of Technology 94,1
6 Harvard University 93,6
7 Princeton University 92,3
8 Yale University 91,3
9 Imperial College London 90,3
10 University of Chicago 90,2

Bu önemli listeye bu yıl Türkiye’den 23 üniversite girmeye hak kazandı. Listeyi incelediğimizde 7 tanesinin vakıf, 16 tanesinin devlet üniversitesi olduğunu görüyoruz. Sabancı ve Koç Üniversitelerinin ilk 500’de yer aldığı listeye, Bahçeşehir ve Çukurova Üniversitelerinin bu yıl ilk defa girdiğini, 2016 yılından  beri listede olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ise bu yıl listede yer almadığını görüyoruz.

The (Times Higher Education)

Dünya Üniversiteleri Sıralamaları / Türk Üniversiteleri

Üniversite Adı 2019 Puanı 2019 Sıralaması
Sabancı 41.7-43.9 351-400
Koç 37.1-41.6 401-500
Bilkent 33.5-37.0 501-600
Boğaziçi 33.5-37.0 501-600
Hacettepe 33.5-37.0 501-600
İTÜ 26.0-33.4 601-800
ODTÜ 26.0-33.4 601-800
Anadolu 19.0-25.9 801-1000
Atılım 26.0-33.4 801-1000
Erciyes 26.0-33.4 801-1000
Gebze Teknik 26.0-33.4 801-1000
İstanbul 26.0-33.4 801-1000
Akdeniz 9.8-18.9 1001+
Ankara 9.8-18.9 1001+
Bahçeşehir 9.8-18.9 1001+
Çukurova 9.8-18.9 1001+
Dokuz Eylül 9.8-18.9 1001+
Gazi 9.8-18.9 1001+
İzmir Tek.Ens. 9.8-18.9 1001+
Marmara 9.8-18.9 1001+
Ondokuz Mayıs 9.8-18.9 1001+
TOBB Eko. Tek. 9.8-18.9 1001+
Yeditepe 9.8-18.9 1001+

Türk üniversitelerinin sıralamalarının son dört yılını incelediğimizde ilk sıralardaki üniversitelerin çok fazla değişmediğini görüyoruz. Sabancı, Koç, Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri son 4 yıldır, her sene ilk 600 de yer alıyor. Sabancı Üniversitesi hariç diğer üç üniversitenin yıllar içinde sıralamalarda küçük bir oranda da olsa geriye düştüğünü görüyoruz. Listedeki diğer üniversitelerde ise durum şu şekilde:  Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin 2019 verilerini bir önceki yılla kıyasladığımızda, sıralamasını yükselttiğini, diğer üniversitelerin sıralamalarını koruduğunu yada küçük oranlarda geriye düştüğünü görüyoruz.

The (Times Higher Education) Dünya Üniversiteleri Sıralamaları

Türk Üniversiteleri 4 Yıllık Karşılaştırma

Üniversite Adı 2019 2018 2017 2016
Sabancı 351-400 351-400 301-350 351-400
Koç 401-500 301-350 251-300 251-300
Bilkent 501-600 401-500 351-400 351-400
Boğaziçi 501-600 401-500 401-500 401-500
Hacettepe 501-600 601-800 601-800 601-800
İTÜ 601-800 601-800 501-600 501-600
ODTÜ 601-800 601-800 601-800 501-600
Anadolu 801-1000 1001+ >800 601-800
Atılım 801-1000 601-800 401-500
Erciyes 801-1000 801-1000 >800 601-800
Gebze Teknik 801-1000 601-800
İstanbul 801-1000 801-1000 601-800 601-800
Akdeniz 1001+ 801-1000
Ankara 1001+ 1001+ >800
Bahçeşehir 1001+
Çukurova 1001+
Dokuz Eylül 1001+ 1001+
Gazi 1001+ 1001+ >800
İzmir Tek.Ens. 1001+ 801-1000 601-800
Marmara 1001+ 801-1000 >800
Ondokuz Mayıs 1001+ 1001+
TOBB Eko. Tek. 1001+ 801-1000 601-800
Yeditepe 1001+ 1001+
Yıldız Teknik 801-1000 >800 601-800

Endüstri 4.0’ı konuşuyorken, ne kadar hazır olup olmadığımızı tartışıyorken üniversitelerimizin dünyadaki yeri üzerine de kafa yormak faydalı olacaktır. Üniversitelerimizin araştırmada, bilim üretmede, üretilen bilimin sanayiye ve topluma geri dönüşünde dünya ile kıyaslandığında nerede olduğunu görmek gerek. Bu listeye girebilmiş sayılı üniversitelerimizin bile toplam puanları listenin ilk sıralarında yer alan üniversitelerle kıyaslandığında oldukça düşükken, listede yer almayanların durumunu tahmin etmek zor değil. Bu açıdan üniversitelerimizin verdiği eğitim kalitesinin de acilen masaya yatırılması ve düzeltilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Oldukça genç nüfusa sahip ülkemizde, gençlerimizin küresel dünyada rekabet edebilecek şekilde yetişebilmesi için sadece üniversite mezunu olmalarını sağlamanın yetmediğini kabul edip, uluslararası standartlarda nitelikli üniversitelerden mezun olmalarını sağlamalıyız.

Kaynak:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Bu yazım 29 Eylül 2018 tarihinde http://www.egitimveegitim.com sitesinin Söz Eğitimcilerde bölümünde yayınlanmıştır. 

http://www.egitimveegitim.com/soz_egitimcilerde/3244-yesim_kirman.html

Bir Cevap Yazın