Yurt Dışında Eğitim

YÖK Denklik Başvurularında YKS Başarı Sıralaması Şartı Getirdi

YÖK yurtdışında eğitimi düşünen öğrencileri oldukça etkileyecek önemli bazı değişikliklere imza attı. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle bazı öğrencilerin YKS’ye girmeleri ve YKS’de belirli başarı sıralamalarını elde etmeleri gerekecek. Ayrıca denklik alabilmek için seçilecek üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerleri daha da önemli hale gelecek. Yönetmelikte değişen maddeleri sizler için yazımda inceledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Eğitim hayatının planlanması sürecinde bireysel danışmanlık desteği almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayan mezunların Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan programlara denklik müracaatlarında, yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olunduğu yıl ÖSYM tarafından yapılmış olan merkezi yerleştirme sınavında ilgili programın asgari başarı sıralaması şartını sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesini beyan etmek zorunda olacak. Peki hangi bölümlerde başarı şıralaması şartı var ? Tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık, hukuk, öğretmenlik ve mühendislik gibi bölümlerde başarı sıralaması şartı bulunuyor. Şu andaki mevcut sistemde başarı sıralaması aranan programlar ve asgari başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

Tıp  – Say – 50 Bin

Diş Hekimliği – Say – 80 Bin

Eczacılık – Say – 100 Bin

Mimarlık – Say – 250 Bin

Hukuk – EA-125 Bin

Öğretmenlik  -İlgili Puan Türü- 300 Bin

Mühendislik – Say -300 Bin

Bu bölümlerden mezun olan kişiler denklik için başvurduğunda bu sıralamaları elde ettiklerine dair YKS sınav sonuç belgelerini beyan etmek zorundalar. Mezun oldukları üniversitenin dünya sıralamasından bağımsız şekilde bu bölümler için YKS zorunlu hale gelmiş oldu.

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan yükseköğretim kurumlarında görülen eğitim-öğretim sonunda alınan diplomalara/mezuniyet belgelerine ilişkin denklik başvuruları reddedilecek. Ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan, tanınan başka bir yükseköğretim kurumuna geçerek öğrenimini tamamlayanların diplomaları/mezuniyet belgeleri, öğreniminin en az %70’ini tanınan yükseköğretim kurumundan almış olmaları hâlinde incelemeye tabi tutulacak.

Yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarının en az ikisinde ilk binde yer almayan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan mezun olanların Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına yapılan diploma denklik başvuruları reddedilecek. 

Ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanların; Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan programlara denklik müracaatlarında, yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları yılda ÖSYM’nin yapmış olduğu merkezi yerleştirme sınavında, denklik müracaatında bulunulan programın puan türünde asgari başarı sıralaması şartını sağlamayan başvuruları reddedilecek.

Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından alınan diplomaların denklik başvurularının değerlendirilmesinde, yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde ilk binde yer alan üniversitelerden mezun olanların denklik başvuruları kabul edilecek ve münferiden inceleme yapılacak ve inceleme sonucunda kişilere almış oldukları dersler, uygulamalar ve projeler gibi hususlar göz önünde tutularak Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi işlemleri gerektiren kararlar alınabilecek.

Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi uygulanmaksızın denklik işlemi yapılacak.

Değişiklik yapılan hükümler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra diploma programına kayıt yaptıranlar kişiler için geçerli olacak.

Tüm bu değişiklikler özellikle yurtdışında eğitim hayatına devam edecek öğrencilerin üniversite seçimlerini oldukça etkileyecek. Yurtdışında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında öğrenim görülecek üniversitelerin dünya sıralamalarında ilk binde olan üniversitelerden seçilmesi büyük önem kazanıyor. Hatta Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi  uygulamalarından muaf olmak için seçilecek üniversitenin ilk 400 içinde olması seçim için önemli bir kriter olacak. En büyük değişiklik de denklik belgesine başvurabilmek için YKS zorunluğunun getirilmiş olması. Yurtdışını tercih eden öğrenciler genellikle YKS’ye girmeyi tercih etmeyebiliyordu. Ama yeni yönetmelik maddelerine göre adaylar hem YKS girmeli hem de başarı sıralaması arayan bölümlerde başarı sırası koşullarını da sağlamalılar.

YÖK Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24138&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

Bir Cevap Yazın