Eğitim sistemi lise Okul

Yeni Lise Eğitim Modeliyle Neler Değişti? Ders Sayıları ve Saatleri Ne Oldu?

Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlayacak yeni lise modelini kamuoyuyla paylaştı. Ben de sizler için yeni modeli inceledim ve açıklamaları sizler için özetledim.

Selçuk konuşmasında ortaöğretim tasarımıyla ilgili bu çalışmanın sadece bir ders çizelgesi olarak değil, Türkiye’nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Bugün ortaokul ve lisedeki öğrencilerin 2030-2035’lerde iş hayatında olacaklarını ve zamanın ruhuna uyarak çocukların o yıllara hazırlanması için bu tasarımı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Selçuk, “Biz çocuklarımıza bir öz geçmişten söz etmiyoruz, biz çocuklarımız için bir öz gelecek yazmaktan söz ediyoruz” dedi.

Selçuk, lisede ders sayısının çok fazla olduğunu, öğrencilerin çok alanda yüzeysel bilgileri ezberleyerek devam ettiğini, sadece soru çözmeye odaklandıklarını, yeni tasarımda ders sayılarını azaltarak öğrencilerin ilgi, yeteneklerine uygun alanlarda derinleşmesini, dersleri anlaması ve içselleştirmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.  Yeni modele göre 9.sınıflarda 8 ders, 10 ve 11.sınıflarda 10 ders, ve 12.sınıflarda 7 ders yapılacağını açıkladı.

 

Çocukların sabahtan akşama kadar soru çözmelerine rağmen günlük yaşamda bir sorunla karşılaşınca afalladığını belirten Selçuk,  Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) temalı zaman dilimi ile çocukların sanat ve sporla ilgileneceğini ve topluma hizmet çalışmalarına katılacağını belirtti.  Selçuk, ilkokuldan itibaren ölçeklerle çocukların nelere yatkın olduklarının ölçüleceğini de söyledi.

Selçuk, geleceğin iş hayatının beklentilerine uygun yetkin mezunlar için tasarı-beceri atölyelerinin kullanılacağını, öğrencilerin uzaktan eğitim de alabileceği sertifika programlarına katılacağını ve her öğrencinin mutlaka bir portfolyosunun olacağını belirtti.

9-10-11.sınıflarda AGEP (Akademik Gelişim Programı) 12.sınıfta ise AYEP (Akademik Yeterlilik Programı) uygulanacak. 9.sınıfta AGEP Temel 35 saat + 5 saat HEY, 10. sınıfta AGEP-1 35 Saat + 5 saat HEY, 11.sınıfta AGEP -2 35 Saat + 5 saat HEY uygulanacak. 12.sınıfta ise 24 saat ortak ve disiplinlerüstü kariyer dersleri, 6 saat proje / sertifika programları ve 10 saat ders destek çalışmaları / kişisel gelişim ve rehberlik yapılacak. 10 ve 11.sınıflarda tüm öğrenciler Bilgi Kuramı dersi alacak. Haziran ayında 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri yıl içerisinde yaptıkları bütün çalışmaların projelendirilecek, sergileyecek. 12. sınıflarda yapılacak çalışmalar üniversite sınavına hazırlanmak için değil üniversiteye hazırlanmak için yapılacak. Yeni sisteme göre ilk YKS 2024 yılında gerçekleşecek. Hem ders sınavları hem de yeni  YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)  yeni ortaöğretim tasarımına uygun olacak şekilde YÖK’le birlikte çalışılacak.

9.sınıfların ders çizelgesini incelediğimiz zaman Doğa Bilimleri Deneyimi, Doğada Enerji ve Enerji Dönüşümleri, Sosyal Bilimler Deneyimi, Sosyal Bilim Çalışmaları gibi yeni dersler olduğunu görüyoruz. Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik Uygulamaları I ve yukarıda bahsettiğimiz yeni 4 ders olmak üzere toplam 6 dersi zorunlu olarak alacak, biri spor, sanat derslerinden olmak üzere 2 dersi de kendileri seçecek. Toplamda Rehberlik dersi hariç 8 ders alacak. AGEP-Temel programı dahilinde haftada 35 saat ders alacak, 5 saatte YES programlarına zaman ayıracak, haftalık 40 saati tamamlamış olacak.

10 ve 11.sınıf yeni haftalık ders çizelgelerini incelediğimiz zaman Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Bilgi Kuramı derslerinin tüm öğrenciler için zorunlu olduğunu görüyoruz. Küresel Politikalar, 20. Yüzyılda  Türkiye I ve II, Algoritmik Programlama gibi yeni derslere yer verilen çizelgede, öğrenciler toplam 10 ders alacaklar. Bu derslerden 3 tanesi zorunlu, 7 tanesi seçmeli olacak. Seçmeli dersler seçilirken her öğrenci  Yabancı Dil, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Gruplarından her birinden en az 1 ders seçmek durumunda. Bu şartın dışında kalan dersleri okumak istediği alana uygun şekilde seçilecek. 11.sınıfta da aynı dersler verildiği için isteyen öğrenci 11.sınıfta da farklı bir alana yönelebilecek. 10 ve 11.sınıf öğrencileri, AGEP-1 ve AGEP -2 programını haftada 35 saat ders alarak tamamlayacak ve 5 saat’te YES programlarına zaman ayıracak, böylece 40 saat tamamlanmış olacak.

12.sınıfların yeni haftalık ders çizelgesini incelediğimiz zaman ders sayısının 7’ye düştüğünü görüyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük  dersleri tüm öğrenciler için ortak ve zorunlu dersler. Öğrenciler üniversitede okumayı düşündükleri alana göre Disiplinlerüstü Kariyer Derslerinden 4 tane seçecekler. 12.sınıfta sunulan yeni dersler ise şu şekilde:  Finansal matematik, veri analizi ve optimizasyon, biyoteknoloji, geleceğin enerji sistemleri, malzeme bilimi, yapay zeka uygulamaları, nesnelerin interneti uygulamaları, çevresel güçlüklere yaratıcı yaklaşımlar, akıllı şehirler ve insanlığın geleceği, sosyal güçlüklere yenilikçi yaklaşımlar, davranışsal ekonomi, uygulamalı hukuk, sosyal medya ve kültür, insan haklarının gelişimi, doğası, güç, egemenlik ve uluslararası ilişkiler, tasavvuf edebiyatı, İslam felsefesi ve insan makine etkileşimi. Sertifika ve Proje için 6 saat, akademik destek çalışmaları için ise 10 saat ayrılmış. Toplam 40 saatlik bir program öngörülmüş.

Peki yeni lise modeli ne zaman uygulanacak? Yeni sistem 9.sınıflardan başlayarak kademeli olarak hayata geçirilecek. 2020-2021 yılında 9.sınıflarda, 2021-2022 yılında 10.sınıflarda, 2022-2023 yılında 11.sınıflarda, 2023-2024 yılında ise 12.sınıflarda uygulanacak. Yeni model ilk mezunlarını 2024 yılında vereceği için, yeni modele uygun üniversite sınavı da 2024 yılında gerçekleşecek.

İlgili Yazı ve Videolarım:

Yeni Lise Modeli ve IB Diploma Programı Arasındaki Benzerlikler

Kaynak:

19153836_MEB_Sunum_v0.8.pdf erişimi için tıklayın

http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-ortaogretim-tasarimini-tanitti/haber/18673/tr

Bir Cevap Yazın