Dünyada Eğitim PISA Sınavı

PISA 2018 Sonuçları Açıklandı İşte Türkiye’nin Diğer Ülkeler Arasındaki Sırası

Tüm ülkeler tarafından merakla beklenen PISA 2018 sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye  79 ülke arasında okuduğunu anlamada 40., matematikte 42., ve fende 39. sırada yer aldı. 2015 PISA sonuçlarına göre hem sıralamalarda hem de puan ortalamalarında daha iyi bir performans sergilemiş oldu.

“Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır. OECD, 2000 yılından beri PISA sınavıyla dünya üzerinde farklı ülkelerden öğrencilerin beceri ve bilgisini değerlendirmektedir. Ülke sonuçlarının diğer ülke sonuçlarıyla karşılaştırılması, eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yanlarının tespiti ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesi için PISA sonuçları çok önemli bir veri kaynağıdır.

2018 yılında sınava 79 ükeden 600.000’e yakın öğrenci sınava katıldı. Bu öğrenciler toplamda 32 Milyon öğrenciyi temsil etmekteydi. Sınava geçmiş yıllarda da olduğu gibi sadece OECD ülkeleri katılmadı, Belarus, Bosna Hersek, Brunei, Fas, Filipinler, Suudi Arabistan ve Ukrayna PISA 2018’e ilk defa katılan ülkeler oldu.  PISA 2018’de öğrenciler okuduğunu anlama, matematik, fen, finans okuryazarlığı ve küresel yeterlilik gibi alanlarda değerlendirildi.

Sınav sonuçlarını incelediğimizde okuduğunu anlama bölümünde 4. seviyede başarı gösteren Çin’in (Beijing, Shanghai, Jiangsu  ve Zhejiang bölgeleri ) görüyoruz. 3. seviyenin en üstünde ise Singapur, Çin’in Macao bölgesi ve Çin’in Hong Kong bölgesi yer alıyor.

OECD ortalamasının 487 olduğu görülen değerlendirmede 466 puan ortalamasıyla Türkiye 2.seviyede değerlendirilmiş. 79 ülke arasında 40. sırada yer alıyor.

Sınavda okuduğunu anlama bölümünde en düşük performans gönderen ülkeler işe şu şekilde sıralanmış. 79 ülke arasında en alt sıralarda yer alan ülkeler Kosova, Dominik Cumhuriyeti ve Filipinler.

Matematik sonuçlarını değerlendirdiğimizde yine en üst sırada aynı ülkeleri görüyoruz. 4. seviyede başarı gösteren bu ülkeler: Çin’in (Beijing, Shanghai, Jiangsu  ve Zhejiang bölgeleri ) Singapur, Çin’in Macao bölgesi ve Çin’in Hong Kong bölgesi yer alıyor.

OECD ortalamasının 489 olduğu görülen matematik değerlendirmesinde 454 puan ortalamasıyla Türkiye 2.seviyede değerlendirilmiş. 79 ülke arasında 42. sırada yer alıyor.

PISA 2018 matematik bölümünde en düşük performans gönderen ülkeler işe şu şekilde sıralanmış. 79 ülke arasında en alt sıralarda yer alan ülkeler Panama, Filipinler ve Dominik Cumhuriyeti.

Fen alanındaki sıralamaları incelediğimiz zaman 4.seviyedeki tek ülkenin Çin’in bölgesi olduğunu görüyoruz. Onu Singapur, Çin’in Macao bölgesi ve Estonya takip ediyor.

OECD ortalamasının 489 olduğu görülen Fen değerlendirmesinde 468 puan ortalamasıyla Türkiye 2.seviyede değerlendirilmiş. 79 ülke arasında 39. sırada yer alıyor.

PISA 2018 Fen bölümünde en düşük performans gönderen ülkeler işe şu şekilde sıralanmış. 79 ülke arasında en alt sıralarda yer alan ülkeler Panama, Filipinler ve Dominik Cumhuriyeti.

Sonuçları 2015 verileriyle karşılaştırırsak: PISA değerlendirmesi 2015 yılında 72 ülkeden, 540000′ e yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleşmişti.  PISA’da öğrenciler, Fen, Matematik, Okuma, İşbirlikçi Problem Çözme  alanlarında sorularla karşılaşmışlardı. Puan sıralamaları incelendiğinde Singapur’un tüm alanlarda birinci olduğunu ve Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada’nın en başarılı 4 ülke olduğunu görmüştük.  Türkiye ise 72 ülke arasında,  425 Puanla Fen Bilimlerinde 52., 420 puanla matematikte 49., 428 puanla okuma becerilerinde 50.sırada yer almıştı.

Bir Cevap Yazın