okul seçimi

2020 – 2021 Yılı İçin Galatasaray İlkokulu Kurası Ne Zaman Çekilecek?

Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz eğitim vermesi ve Galatasaray Lisesine geçiş hakkı gibi önemli avantajlarıyla Galatasaray İlkokulu kurasına başvuru sayısı  her geçen yıl artıyor. Ben de Galatasaray İlkokulu kurasıyla ilgili en çok sorulan soruları sizler için yanıtladım. Faydalı olmasını dilerim.

Galatasaray İlkokulu Özel Okul Mudur? Ücretli midir?

Okul bir devlet okuludur.  Ücretsizdir. İlkokul, ortaokul ve lisenin öğretmen ve yöneticileri, lise müdürünün önerisi ve rektörün uygun görüşü ile bakanlıkça atanır.

Okul Öncesi Eğitim Var Mıdır? 

Galatasaray İlkokulu’nda ana sınıfı bulunmamaktadır. Okul, 1.sınıftan itibaren eğitim vermektedir. Galatasaray İlkokulunu başarıyla tamamlayan öğrenciler Galatasaray Ortaokuluna geçerler.

Galatasaray Lisesine Geçişler Nasıl Olmaktadır? 

Galatasaray Ortaokulunu tamamlayan öğrenciler, Kurum tarafından, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Fransızca ve Türkçe
derslerinden dil bilgilerinin yeterliliğini ölçen Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Fransızca ve Türkçe dil sınavlarından ayrı ayrı 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler Lisenin 9 uncu sınıfına, yeterli puanı alamayanlar ise Fransızca hazırlık sınıfına kabul edilirler.

Birinci Sınıfa Kaç Öğrenci Alır?

İlkokulun birinci sınıfına her yıl kura ile en çok elli (50) öğrenci alır. İki şube açılır. Her şubenin mevcudu en fazla 25’dir.

Hangi Ayda Doğanlar Kuraya Başvurabilir?

Önceki yıllarda 60-65 aylık öğrenciler de kuraya katılabiliyordu. Ancak MEB’in okula başlama yaşını değiştirmesiyle birlikte bu yıl kuraya en küçük 66 aylık öğrenciler katılabilecektir.

2020-2021  eğitim öğretim yılı için 30.09.2013 – 30.03.2015 tarihleri arasında doğan(66- 84 aylık) herhangi bir ilkokulun birinci sınıfına başlamamış olanlar kuraya başvurabileceklerdir.

İlkokulu Kayıtlı Olanlar Kuraya Katılabilir Mi? 

2019-2020 Eğitim – Öğretim yılında herhangi bir ilkokulun 1. Sınıfına başlamamış ve devam etmemiş olan aday öğrenciler kuraya katılabileceklerdir. (Herhangi bir ilkokula 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı için önkayıt veya kayıt yaptırmış olan öğrenciler kuraya katılabilir)

Başvurular Ne zaman ve Nasıl  Yapılır?

Başvurular 29.06.2020 ve 18.07.2020 tarihleri arasında RANDEVU SİSTEMİ ile 09.00-17.30 saatlerinde, Galatasaray Lisesi’nde kabul edilecektir. (05.07.2020-12.07.2020 Pazar ve 15.07.2020 tarihlerinde kayıt alınmayacaktır.) Aday öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisiyle başvurulmalıdır.

66-67-68 aylık adaylar için başvurular bizzat aday öğrenci anne, baba veya yasal vasisi tarafından yapılacaktır. Kayda gelen kişinin yanında T.C. kimlik numaralı resmi belge (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurması, vasi olan kişilerin mahkeme kararının aslını veya noter tasdikli örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Aday öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte başvuruda bulunulmaktadır. Detaylar için okulun web sitesindeki duyuru incelenebilir.

Kura Çekilişi Ne Zaman Ve Nasıl Yapılıyor?

Kura, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 11.00’de, Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle çekilir. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenir, Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün gsl.gsu.edu.tr ve gsi.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayımlanır.

Kura Ücreti Ne Kadardır? 

Kuraya başvuran öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. 2018 yılında 5 bin 939 adayın başvurduğu kura için başvuru ücreti 700 TL idi. 2019 yılında yapılan değişiklikle kuraya katılım için yapılan bağışlar GEV (Galatasaray Eğitim Vakfı) yerine Galatasaray İlkokulu Okul Aile Birliği’ne yapılmaya başlandı. Bu sebepten 2019 yılında başvuru ücreti olarak dosya ücreti adı altında 80 TL alındı. İsteyen adaylar daha yüksek miktarda bağışta bulunabildi. 2019 yılında 9139 aday kuraya başvurmuştu.

2020- 2021 yılı kura katılımı için Galatasaray Eğitim Vakfı’na 300tl bağışta bulunulması gerekiyor.

2020 – 2021 Galatasaray İlkokulu Kura Başvuru Tarihleri

Okul seçimi konusunda danışmanlık almak isterseniz ykirman@yesimkirman.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın