lgs lgs danışmanlığı lgs tercih

2020 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

2020 LGS tercihlerinde kullanılmak üzere Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte tercih ve yerleştirme takvimi de açıklandı. Buna göre 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercihler alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta açıklanacak. Bu yıl için önemli bir değişiklik de merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan okullarda tercih sayısının ‘a çıkmış olması.

16 Temmuz 2020 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
16 Temmuz 2020 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
16-29 Temmuz 2020 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
20-29 Temmuz 2020 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
10 Ağustos 2020 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtları Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

*Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya
herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler
mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

*Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel
yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci
Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci
Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

*Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini
tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

*Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci
Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî
Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu
Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

*Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih
yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla
öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul
türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en
fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini
yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan
okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul;
Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi)
okul tercihinde bulunabilecektir.

* Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde
2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en
fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için
de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

*Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara
ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,
yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih
etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

*Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği
okul hakkından vazgeçmiş sayılır.

*Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet
adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 20-
29 Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

*Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih
işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme
Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (29 Temmuz 2020
saat 17.00’ye kadar).

*Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos
2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her
gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih
başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte
bulunabileceklerdir.

*Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim
kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

*Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın
seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu
müdürlüğünden yapılabilecektir.

* Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili
varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi
yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya
iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak
başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal”
olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

*Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre
tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

Eşitlik Durumunda Hangi Kriterlere Bakılacak?
*Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı
Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı
(YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih
önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

*Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin
ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün
sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla;
8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

*Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan
edilecektir. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.
Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Merkezi Sınav Puanıyla öğrenci alan okulların 2019 yüzdelik dilimlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTERCIH/MerkeziTercih.ASPX

Yerel Yerleştirme Tercih Rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/MYS/SNV00216.ASPX

 

Bir Cevap Yazın