pandemide eğitim

Okullarda Pozitif Vaka Görüldüğünde Neler Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde güncelleme yaparak okullarda vaka görülmesi durumunda neler yapılması gerektiğini düzenledi. Buna göre;

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önerilmiş olan Enfeksiyon Kontrol Önlemleri’ne tam olarak uyumun olmadığı durumlarda, tek bir pozitif vakanın tespit edilmesi ile tüm sınıf ve öğretmenler yakın temaslı kabul edilecek.  Sınıfların en fazla 15 öğrenci ile sınırlı olmasına özen gösterilecek. Öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskenin doğru takılıp takılmadığını kontrol edilecek.  İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanacak.  Öğrenciler okullarda olduğu sürece öğretmenlerinin kontrolü altında olacak; ders
araları, okul girişleri ve çıkışları da dâhil olmak üzere öğrenciler sürekli kontrol edilecek.  Öğrencilerin öğretmen kontrolünde olmadığı zaman dilimi var ise temas yönünden yakın temaslı kabul edilecek. Aynı sınıfta eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilerek bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

1. Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda;
A. Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,
» Öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecek.
» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla eğitim vermeye devam edecek.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın öğrencilerinin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptomları takip edilecek gerekirse sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

» Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda;
» Aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir.
» Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda;
» Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa,
» İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek.
» Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek.
» Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptomları takip edilecek gerekirse sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
» Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,
» Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptomları takip edilecek gerekirse sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilecek.
» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecek.
Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptomları takip edilecek gerekirse sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilecek.
» Vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilecek.

2. Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;
A. Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,
» Öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecek.
» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecek.
» Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptomları takip edilecek gerekirse sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
» Öğrenciler temaslı kabul edilecek, kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecek.
» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecek.
» Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptomları takip edilecek gerekirse sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
» Öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar yakın temaslı kabul edilir.
» Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

3. Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;
A. Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
» Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.
» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.
B. Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,
» Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.

*Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.

* Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

*Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda kalem, silgi açacak vb. malzeme alışverişi sık olması nedeniyle pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

*Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine
alınır.

Rehberin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/38848/0/covid-19salginyonetimivecalismarehberipdf.pdf

Bir Cevap Yazın