Gelecek kariyer planlama

Geleceğin Meslekleri 2025

Dünya Ekonomik Forumu 2 yılda bir Future of Jobs ( Geleceğin İşleri / Meslekleri) raporunu yayınlamaktadır. 2020 raporunda 2025 yılına kadar öne çıkacak beceriler ve meslekler de sıralandı. Buna göre;

2025 Yılına Kadar En Çok İhtiyaç Duyulacak Beceriler

1- Analitik düşünce ve inovasyon

2. Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri

3- Karmaşık problem çözme

4- Eleştirel düşünme ve analiz

5- Yaratıcılık, orjinallik ve girişim

6- Liderlik ve sosyal etki

7- Teknoloji kullanımı, izleme ve kontrol

8- Teknoloji tasarımı ve programlama

9- Dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik

10- Akıl yürütme, problem çözme ve fikir oluşturma

 

2025 Yılına Kadar Talebin Artacağı Meslekler

1- Veri Analistleri ve Veri Bilimciler

2 – Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanları

3 – Büyük Veri Uzmanları

4- Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanları

5- Süreç Otomasyon Uzmanları

6- İş Geliştirme Profesyonelleri

7- Dijital Dönüşüm Uzmanları

8- Bilgi Güvenliği Analistleri

9- Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri

10 – Nesnelerin İnterneti Uzmanları

11- Proje Yöneticileri

12- İşletme Hizmetleri ve Yönetim Müdürü

13- Veri Tabanı ve Ağ Uzmanları

14- Robotik Mühendisleri

15- Stratejik Danışman

16- Yönetim ve Organizasyon Analistleri

17- Finans Teknolojisi  Mühendisleri

18- Mekanik ve Makine Tamircileri

19- Organizasyonal Gelişim Uzmanları

20- Risk Yönetimi Uzmanları

Raporun önemli bazı özet bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

  • Bulut bilişimi, büyük veri ve e ticaret alanlarında önceki yıllardaki büyüme trendi devam ediyor. Yapay zeka, şifreleme ve insansı olmayan robot alanlarında da yükseliş görülüyor.
  • COVID 19  pandemisi nedeniyle yaşanan kapanmalar ve ekonomik küçülme çalışanları etkilemekteydi. 2025’e kadar bazı şirketlerin teknolojiyi kullanarak işleri görevleri dönüştürmesi çalışanları etkileyen önemli bir diğer faktör olacak. Araştırma yapılan iş kollarında teknoloji entegrasyonuyla %43 oranında işgücünde azalma görüleceği tahmin ediliyor. 2025 itibariyle insanlar ve makinelerin o işi yaparken geçirdiği vakit eşitlenecek.
  • 85 Milyon işte insanlar ve makineler arasındaki iş bölümlerinde değişiklik görülecek.  İnsanlar, makineler ve algoritmalar arasındaki yeni işbölümüne daha çok uyarlanmış 97 milyon yeni rol ortaya çıkabilir.
  • Önümüzdeki beş yıl içinde de çalışanlarda aranılan becerilerle var olan beceriler arasındaki farklar devam edecek. Eleştirel düşünme, analiz etme, problem çözme, aktif öğrenme, dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik aranılan becerilerde öne çıkmakta. Çalışanların %40’nın 6 ay veya daha kısa sürede bu becerilere sahip olabileceği tahmin ediliyor. Yöneticilerin %94’ü çalışanlarının bu becerileri edinmesini istiyor. 
  • Geleceğin iş hayatı beyaz yakalı iş gücünün büyük bir çoğunluğunun online çalıştığı bir noktaya geliyor. İşverenlerin %84 ‘ü  iş süreçlerini dijitalleştirerek uzaktan çalışmayı yaygınlaştırıyor. İşlerin %44’ü uzaktan yapılabiliyor.
  • Hem teknolojinin hem de pandeminin etkisiyle kadınlar, düşük ücretle çalışanlar ve genç çalışanlar krizden daha da çok etkileniyor.
  • Ekonomik krize rağmen işverenlerin büyük bir kısmı insan kaynağına yatırımın önemini fark etti. Araştırmaya katılan işverenlerin %66 sı eğitime yaptıkları yatırımın bir yıl içinde geri dönmesini bekliyor.

Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf erişimi için tıklayın

 

Bir Cevap Yazın