lise

Liselerde Sınıf Geçme Şartları

Liselerde sınıf geçme, sınıfta kalma durumlarıyla ile ilgili uygulamaları Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri düzenlemektedir. Farklı okul türlerine göre farklı detaylar olabilir ancak ana hatlarıyla liselerde hangi şartlarda öğrencinin sınıfını geçtiğini hangi şartlarda ise sınıf tekrarı yaptığını özetlemek istedim. Faydalı olmasını dilerim.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir, Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr , Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman veya Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. https://t.me/yesimkirman

Liselerde kimler sınıfını doğrudan geçer?

  • Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı almak kaydıyla tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçer.
    • Ders yılı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için o dersin iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.
    • Örnek 1:  Matematik dersinden 1.dönem puanınız  48, ikinci dönem puanınız 52 olsun, yıl sonu puanınız 48+52/2=50 olacaktır. Bu durumda o dersten başarılı sayılırsınız.
    • Örnek 2: İngilizce dersinden 1.dönem puanınız 10, ikinci dönem puanınız 70 olsun, yıl sonu puanınız 10+70/2=40 olmasına rağmen yukarıdaki şartı sağladığınız için İngilizce dersinden de başarılı sayılırsınız.
  • Başarısız dersi / dersleri olanlardan yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler de sınıfını doğrudan geçer.
    • Bu durumda, öğrencinin kaç tane başarısız dersi olursa olsun öğrenci sınıfını geçer.

Sınıfını doğrudan geçme şartlarını taşıyan ancak yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak
ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir.

Liselerde kimler sınıfını sorumlu olarak geçer? 

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması hâlinde kalkar. Sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

Liselerde kimler sınıf tekrarı yapar? 

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlarının yapılması sağlanır.

 Devamsızlıktan Sınıfta Kalma Var Mı?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

Diğer tüm detaylar için aşağıda linki bulunan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ni inceleyebilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Bir Cevap Yazın