BİLSEM

2021-2022 YILI BİLSEM TAKVİMİ VE KILAVUZU YAYINLANDI

Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM sınavına gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek çok veli BİLSEM’in ne olduğunu ve bu merkezlerin ne gibi faydaları olduğunu merak ediyor. Ben de sizler için BİLSEM’lerin ne amaç için kurulduğunu, BİLSEM’e başvuruların nasıl yapıldığını, tanılama ve yerleştirme detaylarını yeni yazımda sizlerle paylaşıyorum. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

Telegram kanalımı  https://t.me/yesimkirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

BİLSEM Nedir?

BİLSEM yani bilim ve sanat merkezleri; okula devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin, yeteneklerini geliştirmelerini ve potansiyellerini hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM Yetenek Alanları Nelerdir? 

BİLSEM’de eğitim verilen 3 tane yetenek alanı vardır. Genel zihinsel yetenek alanı, görsel sanatlar yetenek alanı ve müzik yetenek alanı.

BİLSEM Ücretli Midir?

Bu kurumlar MEB’e bağlıdır ve ücretsizdir. Gerek seçim süreci gerek verilen eğitimler sırasında velilerden herhangi bir ücret istenmez.

Öğrenci BİLSEM’de Hangi Zamanlarda ve Ne Kadar Süre Eğitim Alır? 

BİLSEM’de öğrenciler okul dışındaki zamanlarda ve kendilerine özel hazırlanan programa göre eğitim alır. BİLSEM’de eğitim hakkı kazanan öğrenciler lise eğitimlerini tamamlayana kadar devam edebilir. Öğrencilerin devam zorunluğu vardır. Öğrenciler BİLSEM’ler arasında nakil yaptırabilir.

BİLSEM’e Öğrenci Seçimi Hangi Sınıflarda Yapılır? 

Öğrenci seçimi 1, 2, 3. ve 4.  sınıf seviyelerinde okuyan öğrenciler arasından yapılır.

BİLSEM’e Öğrenci Seçimindeki Basamaklar Nelerdir?

Birinci Basamak Öğrencilerin  Aday Gösterilmesi 

Bu yıl Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı ve her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirilerek aday gösterilecek öğrenciler okul yönlendirme komisyonlarınca seçilecektir.

İkinci Basamak Ön Değerlendirme Uygulaması 

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın
yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecektir. Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Üçüncü Basamak Bireysel Değerlendirme Uygulaması 

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık
tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye
alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek
alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı
kazanacaktır. Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanı
değerlendirmeleri ise BİLSEM’lerde yapılacaktır.

Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirmelerde Bakanlıkça belirlenen zekâ ölçeği/ ölçekleri kullanılacaktır. Resim ve Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

2021‐2022 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME
TAKVİMİ
29-31 Aralık 2021 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
03-07 Ocak 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
10-21 Ocak 2022 Gözlem formlarının doldurulması
02 Şubat 2022 Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
19 Şubat 2022- 08 Mayıs 2022 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınması
13 Mayıs 2022 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
16-23 Mayıs 2022 İtiraz başvurularının alınması
24-30 Mayıs 2022 İtirazların değerlendirilmesi
16-30 Mayıs 2022 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
03 Haziran 2022 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
13 Haziran 2022 – 12 Ağustos 2022 Bireysel değerlendirmelerin yapılması
19 Ağustos 2022 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
22-26 Ağustos 2022 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
29 Ağustos 2022 – 05 Eylül 2022 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
29 Ağustos 2022 – 09 Eylül 2022 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

BİLSEM KILAVUZU 2021 -2022 

Bir Cevap Yazın