BİLSEM ilkokul Öğrenci

BİLSEM Sınavı Nedir? Başvurular ve Seçim Nasıl Yapılır? Avantajları Var Mı?

Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM sınavına gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek çok veli BİLSEM’in ne olduğunu ve bu merkezlerin ne gibi faydaları olduğunu merak ediyor. Ben de sizler için BİLSEM’lerin ne amaç için kurulduğunu, BİLSEM’e başvuruların nasıl yapıldığını, Bilsem Tanılama işleyişi ve takvimini, BİLSEM’lerde yapılan çalışmaları ve BİLSEM’li öğrencilerin avantajlarını araştırdım, yeni yazımda sizlerle paylaşıyorum.

Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması, okul seçimi gibi konularda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

Telegram kanalımı  https://t.me/yesimkirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

BİLSEM Nedir?

BİLSEM yanı bilim ve sanat merkezleri; okula devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin, yeteneklerini geliştirmelerini ve potansiyellerini hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM Yetenek Alanları Nelerdir? 

BİLSEM’de eğitim verilen 3 tane yetenek alanı vardır. Genel zihinsel yetenek alanı, görsel sanatlar yetenek alanı ve müzik yetenek alanı.

BİLSEM Ücretli Midir?

Bu kurumlar MEB’e bağlıdır ve ücretsizdir. Gerek seçim süreci gerek verilen eğitimler sırasında velilerden herhangi bir ücret istenmez.

BİLSEM Hangi İllerde Bulunur? 

Bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir. Büyük illerde farklı ilçelerde de Bilim ve Sanat Merkezleri bulunmaktadır. Ülke genelinde toplam 225 tane BİLSEM vardır.

Öğrenci BİLSEM’de Hangi Zamanlarda ve Ne Kadar Süre Eğitim Alır? 

BİLSEM’de öğrenciler okul dışındaki zamanlarda ve kendilerine özel hazırlanan programa göre eğitim alır. BİLSEM’de eğitim hakkı kazanan öğrenciler lise eğitimlerini tamamlayana kadar devam edebilir. Öğrencilerin devam zorunluğu vardır. Öğrenciler BİLSEM’ler arasında nakil yaptırabilir.

BİLSEM’lerde Neler Yapılır? 

 • e-twinning projeleri
 • TÜBİTAK projeleri
 • Erasmus, Ka1 ve Ka2 projeleri
 • Bilimsel konferans ve toplantılar
 • Arkeoloji, yaratıcı yazarlık, güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir, enerji, havacılık, akıl ve zekâ oyunları, düşünce eğitimi, şehir kültürü vb. konularda zenginleştirilmiş eğitim programları
 •  Gezi-gözlem faaliyetleri
 •  Doğa zekâsını geliştirmeye yönelik faaliyetler
 •  Medya okuryazarlığı çalışmaları
 • Makale, şiir ve deneme yarışmaları
 • Ulusal resim yarışmaları
 • Sergiler
 • Konserler

BİLSEM’ Sınavına Özel Bir Hazırlık Yapmak Gerekir Mi? 

Aslında her ne kadar veliler arasında sınav olarak geçse de, bir tanılama işlemidir. Bu sebepten özel bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur.

BİLSEM’de Eğitim Almanın Avantajları Nelerdir? 

BİLSEM’li olmak LGS, YKS gibi merkezi sınavlar için öğrencilere ek bir puan avantajı sağlamaz. Ancak yapılan proje çalışmaları, katılınan yarışmalar öğrencinin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Üniversite ve iş hayatına daha donanımlı olarak yetişmesini destekler.

BİLSEM’e Öğrenci Seçimi Hangi Sınıflarda Yapılır? 

Öğrenci seçimi 1, 2, 3 sınıf seviyelerinde okuyan öğrenciler arasından yapılır.

BİLSEM’e Öğrenci Seçimindeki Basamaklar Nelerdir?

Birinci Basamak Öğrencilerin  Aday Gösterilmesi 

Bu yıl Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı ve her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirilerek aday gösterilecek öğrenciler okul yönlendirme komisyonlarınca seçilecektir.

İkinci Basamak Ön Değerlendirme Uygulaması 

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav
komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden,
resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda
elektronik ortamda 14 Ocak – 09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üçüncü Basamak Bireysel Değerlendirme Uygulaması 

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek
puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına
alınacaktır. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek
alanındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler kayıtlı oldukları okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt hakkı kazanacaktır.

Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirmelerde Bakanlıkça belirlenen zekâ ölçeği/ ölçekleri kullanılacaktır. Resim ve Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

2022-2023 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

5-9  Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması,

2-6 Ocak 2023 Ön Değerlendirme randevularının oluşturulması.

10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak – 9 Nisan 2023  Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınması
19 Nisan 2023  Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023  İtiraz başvurularının alınması
2-5 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan – 5 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
9 Mayıs 2023  Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs – 28 Temmuz  2023 – Bireysel değerlendirmelerin uygulamalarının yapılması
4 Ağustos 2023 – Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7-11 Ağustos 2023 – Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 – Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 –  Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

 

BİLSEM’ler hakkında daha fazla detay öğrenmek isterseniz tanılama ve yerleştirme kılavuzunu ve BİLSEM Yönergesini incelemenizi öneririm.

BİLSEM BAŞVURU VE UYGULAMAM KILAVUZU 

 

Bir Cevap Yazın