BİLSEM MEB Okul

2022-2023 Bilsem Takvimi Yayınlandı

Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM sınavına gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek çok veli BİLSEM’in ne olduğunu ve bu merkezlerin ne gibi faydaları olduğunu merak ediyor. Ben de sizler için BİLSEM’lerin ne amaç için kurulduğunu, BİLSEM’e başvuruların nasıl yapıldığını, tanılama ve yerleştirme detaylarını yeni yazımda sizlerle paylaşıyorum. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

BİLSEM Nedir?

BİLSEM yani bilim ve sanat merkezleri; okula devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin, yeteneklerini geliştirmelerini ve potansiyellerini hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM Yetenek Alanları Nelerdir? 

BİLSEM’de eğitim verilen 3 tane yetenek alanı vardır. Genel zihinsel yetenek alanı, görsel sanatlar yetenek alanı ve müzik yetenek alanı.

BİLSEM Ücretli Midir?

Bu kurumlar MEB’e bağlıdır ve ücretsizdir. Gerek seçim süreci gerek verilen eğitimler sırasında velilerden herhangi bir ücret istenmez.

Öğrenci BİLSEM’de Hangi Zamanlarda ve Ne Kadar Süre Eğitim Alır? 

BİLSEM’de öğrenciler okul dışındaki zamanlarda ve kendilerine özel hazırlanan programa göre eğitim alır. BİLSEM’de eğitim hakkı kazanan öğrenciler lise eğitimlerini tamamlayana kadar devam edebilir. Öğrencilerin devam zorunluğu vardır. Öğrenciler BİLSEM’ler arasında nakil yaptırabilir.

BİLSEM’e Öğrenci Seçimi Hangi Sınıflarda Yapılır? 

Öğrenci seçimi 1, 2, 3. seviyelerinde okuyan öğrenciler arasından yapılır.

BİLSEM’e Öğrenci Seçimindeki Basamaklar Nelerdir?

Birinci Basamak Öğrencilerin  Aday Gösterilmesi 

Bu yıl Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı ve her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirilerek aday gösterilecek öğrenciler okul yönlendirme komisyonlarınca seçilecektir.

İkinci Basamak Ön Değerlendirme Uygulaması 

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav
komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden,
resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda
elektronik ortamda 14 Ocak – 09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üçüncü Basamak Bireysel Değerlendirme Uygulaması 

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek
puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına
alınacaktır. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek
alanındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler kayıtlı oldukları okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt hakkı kazanacaktır.

Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirmelerde Bakanlıkça belirlenen zekâ ölçeği/ ölçekleri kullanılacaktır. Resim ve Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

2022-2023 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

5-9  Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması,

2-6 Ocak 2023 Ön Değerlendirme randevularının oluşturulması.

10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak – 9 Nisan 2023  Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınması
19 Nisan 2023  Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023  İtiraz başvurularının alınması
2-5 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan – 5 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
9 Mayıs 2023  Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs – 28 Temmuz  2023 – Bireysel değerlendirmelerin uygulamalarının yapılması
4 Ağustos 2023 – Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7-11 Ağustos 2023 – Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 – Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 –  Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

 

BİLSEM BAŞVURU VE UYGULAMAM KILAVUZU 

Bir Cevap Yazın