yks 2024

MEB YKS Öğrencileri İçin Konu Pekiştirme Testleri ve Deneme Sınavları Yayınladı

DÖRT DÖRTLÜK KONU PEKİŞTİRME TESTLERİ VE 3 ADIM DENEME SINAVLARI ELEKTRONİK ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI

Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilere yönelik fırsat eşitliğini sağlamak ve YKS’ye yönelik destek öğretim materyali sunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri ve 3 Adım Deneme Sınavları elektronik ortamda erişime açıldı. 

Matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe grubu, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya derslerinin tüm konularını kapsayan çoktan seçmeli sorular ve bu sorulardan bazılarına ait örnek çözümleri içeren Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri; ilgili derslere yönelik TYT ve AYT şeklinde hazırlanmış 15 kitaptan oluşuyor. 

Ders kitaplarının tamamlayıcısı olarak hazırlanan kitaplar ile YKS’ye hazırlanan öğrencilerin işlenen konuları sorularla pekiştirmesi de amaçlanıyor. Kitaplarda her konuya ait çözümlü sorular ve 4 testten oluşan çoktan seçmeli sorular bulunuyor. Öğrenciler, çözümlü sorular sayesinde sorunun nasıl çözüleceğini öğrenirken çoktan seçmeli soru testleri ile öğrendiklerini pekiştirmiş olacaklar. 

Hazırlanan Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri ve 3 Adım Deneme Sınavları çoktan seçmeli testler, konuların özellikleri ve tüm öğrenci düzeyleri göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. 1. ve 2. testteki sorularda konu ile ilgili tanımlara, kavramlara ve konunun temel özelliklerine yer verilmiş, 3. ve 4. testteki sorularda ise kavramlar arasındaki ilişkilere, uygulamalara yer verilmiş ve öğrencinin konu ile ilgili analiz yaparak çıkarımlar yapması istenmiştir. 

Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri içindeki tüm sorular alanında uzman öğretmenler tarafından özgün olarak hazırlanmış, tüm soruların video çözümleri de kitaplara eklenmiştir. Çözüm videolarına kare kod aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Hazırlanan 3 Adım Deneme Sınavları ile öğrenciler girecekleri sınavların provasını yaparak bilgi ve zaman kullanımını değerlendirme imkânına sahip olacaklar. Sınav derslerine yönelik hazırlanan 3 Adım Deneme Sınavları seti TYT, AYT Sözel, AYT Sayısal, AYT Eşit Ağırlık ve YDT’denher biri kolay, orta, zor olacak şekilde üç aşamalı olarak hazırlandı. Kitapların her adımında 5’er deneme yer alıyor. Denemelerde yer alan soruların çözüm videolarına kare kod aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Yardımcı kaynaklara https://ogmmateryal.eba.gov.tr/YKSHazirlik adresinden erişilebilmektedir.

Bir Cevap Yazın