kariyer planlama kariyer seçimi

İnşaat Mühendisliği Düşünen Bir Öğrenci Hangi Konulara Merak Duyar? Kimler İnşaat Mühendisi Olabilir?

Kariyer planlama süreçlerindeki lise öğrencileri için yeni bir seri hazırladım. Bu seri meslekler üzerine. Meslekler serimde her yazımda bir mesleği ele alacağım. O mesleği düşünen öğrencilerin hangi konulara meraklı olduğunu ve o meslekte başarılı olabilmek için gençlerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini paylaşacağım. O mesleği seçmeyi düşünen gençler için bir nevi kontrol listesi gibi olacak. Kendilerine uygun olup olmadığını değerlendirebilecekler.
Ayrıca bu listeler üzerinden giderek hangi konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini de belirleyebilirler. Bu yazımda inşaat mühendisliğini ele aldım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla ve gençlerimizle paylaşabilirsiniz.

Kariyer planlama konusunda atölyelere katılmak ya da bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

WhatsApp kanalımı https://whatsapp.com/channel/0029VaAExI7IXnlvdVTwm93o 

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği Okumak İsteyen Bir Öğrenci Hangi Konulara Merak Duyar?

İnşaat mühendisi olmak isteyen bir lise öğrencisi genellikle aşağıdaki alanlarda ilgi gösterebilir:

 1. Matematik: İnşaat mühendisliği, matematiksel hesaplamaları ve analizleri içerir. Cebir, trigonometri, diferansiyel denklemler ve geometri gibi matematik dersleri, öğrencinin mühendislik hesaplamalarını anlamasına yardımcı olabilir.
 2. Fizik: İnşaat mühendisliği, yapıların dayanıklılığını ve malzemelerin davranışını anlamayı gerektirir. Fizik dersleri, öğrencinin kuvvet, hareket, enerji ve malzeme özellikleri hakkında temel bilgiler kazanmasına yardımcı olabilir.
 3. Teknoloji ve Tasarım: İnşaat mühendisleri, yapı tasarımında ve proje yönetiminde genellikle bilgisayar destekli tasarım ve diğer teknolojik araçları kullanır. Bu nedenle, teknoloji ve tasarım dersleri bu alanda yetenek kazanmalarına yardımcı olabilir.
 4. Mekanik ve Malzeme Bilimi: İnşaat mühendisliği, malzeme özellikleri, malzeme seçimi ve yapı malzemelerinin dayanıklılığı gibi konuları içerir. Mekanik ve malzeme bilimi dersleri, öğrencinin bu konularda temel bilgiler edinmesine yardımcı olabilir.
 5. Coğrafya ve Toprak Bilimi: İnşaat mühendisleri, projelerini doğru bir şekilde yerleştirmek ve zemin özelliklerini anlamak için coğrafya ve toprak bilimine ihtiyaç duyarlar. Bu dersler, öğrencinin zemin mekaniği ve jeoteknik mühendislik konularına ilgi duymasına yardımcı olabilir.
 6. Hidrolik : Su kaynakları yönetimi, su taşıma sistemleri ve su ile ilgili altyapı projeleri gibi konularda ilgi duymak, hidrolik mühendisliği alanında uzmanlaşmak için önemlidir. Barajlar, su arıtma tesisleri ve sulama sistemleri gibi projeler bu alana örnek olarak verilebilir.
 7. Taşıma Sistemleri:  Ulaşım projeleri, karayolları, demiryolları, havaalanları ve limanlar gibi alanlara ilgi duymak, taşıma mühendisliği konusunda uzmanlaşmaya yönlendirebilir. Bu alanda çalışmak, trafik akışını optimize etmek, güvenli ulaşım sistemleri tasarlamak ve lojistik projeler geliştirmek anlamına gelebilir.
 8. Çelik Yapılar ve Malzeme Bilimi: Çelik yapılar, köprüler, endüstriyel tesisler ve yüksek katlı binalar gibi projelere ilgi duymak, çelik yapı tasarımı ve malzeme bilimi konularında uzmanlaşmaya olanak sağlayabilir.
 9. Yapısal Mühendislik: Yapısal mühendislik, binaların ve diğer yapıların güvenliğini ve dayanıklılığını sağlamak için tasarım ve analiz yapmayı içerir. Yapısal mühendis olmayı düşünen bir genç, beton, çelik, ahşap gibi malzemelerin yapısal performansına ilgi duymalı ve bu malzemelerin kullanımını anlamalıdır.
 10. Jeoteknik : Zemin mekaniği ve jeoteknik mühendislik konularına ilgi duymak, temel tasarımı, zemin stabilitesi ve zemin iyileştirme projeleri gibi alanlarda çalışmaya yönlendirebilir.
 11. Yapı Bilgi Modelleme (BIM): Yapı Bilgi Modelleme, projelerin tasarımından inşasına kadar tüm yaşam döngüsünü dijital ortamda yönetmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Yapı Bilgi Modelleme sistemlerine ilgi duymak, modern inşaat teknolojileri ve dijital tasarım konularında uzmanlaşmaya olanak sağlar.

Kimler İnşaat Mühendisi Olabilir? 

İyi bir inşaat mühendisi olabilmek için sahip olması gereken özellikler ve beceriler şunlar olabilir:

 1. Teknik Bilgi ve Mühendislik Yetenekleri: İyi bir inşaat mühendisi, yapısal mühendislik, zemin mekaniği, hidrolik, malzeme bilimi ve diğer ilgili teknik konularda güçlü bir temele sahip olmalıdır.
 2. Analitik Düşünme ve Problem Çözme Yetenekleri: Karmaşık inşaat projelerinde karşılaşılan problemleri analiz edip çözebilmek için güçlü analitik düşünme yetenekleri gerekir.
 3. Matematik ve Fizik Bilgisi: İnşaat mühendisliği, matematik ve fizik temellidir. Bu nedenle, iyi bir inşaat mühendisi, matematiksel modelleri oluşturabilme ve fiziksel prensipleri anlayabilme yeteneklerine sahip olmalıdır.
 4. Mükemmel Planlama ve Organizasyon Yetenekleri: İnşaat projeleri genellikle karmaşık ve çok yönlüdür. İyi bir inşaat mühendisi, proje yönetimi ve kaynak planlamasında mükemmel becerilere sahip olmalıdır.
 5. İletişim Becerileri: İnşaat mühendisleri, müşterilerle, ekip üyeleriyle, müteahhitlerle ve diğer paydaşlarla etkili bir iletişim kurmalıdır. Yazılı ve sözlü iletişim becerileri önemlidir.
 6. Tasarım ve Çizim Yetenekleri: İyi bir inşaat mühendisi, yapı tasarımını ve çizimleri anlamalı ve bunları diğer ekip üyeleri ve müteahhitlerle paylaşabilmelidir.
 7. İş Ahlakı ve Sorumluluk: Güvenilirlik, etik değerlere bağlılık ve sorumluluk, iyi bir inşaat mühendisi için temel özelliklerdir. Projelerde ve ekiplerde sorumluluk almak önemlidir.
 8. Ekip Çalışması: İnşaat projeleri genellikle çok disiplinli ekiplerle yapılır. İyi bir inşaat mühendisi, ekip içinde etkili bir şekilde çalışabilir ve diğer uzmanlarla işbirliği yapabilir.
 9. Sürekli Öğrenmeye Açıklık: İnşaat teknolojisi ve yöntemleri sürekli olarak gelişmektedir. İyi bir inşaat mühendisi, sektördeki yenilikleri takip eder ve sürekli öğrenmeye açık olur.
 10. Güvenlik Bilinci: İnşaat mühendisleri, proje sırasında güvenlik standartlarına uyulmasını sağlamakla sorumludur. Bu nedenle güvenlik bilinci ve bu konuda sorumluluk önemlidir.

İnşaat Mühendisleri Hangi Sektörlerde Çalışabilirler?

İnşaat mühendisleri çeşitli sektörlerde çalışabilirler ve geniş bir uygulama alanına sahiptirler. İşte inşaat mühendislerinin çalışabilecekleri bazı ana sektörler:

 1. İnşaat Sektörü: Bu en temel alandır. İnşaat mühendisleri, konutlar, ticari binalar ve diğer inşaat projelerinin planlamasında, tasarımında ve uygulanmasında görev alabilirler.
 2. Enerji Sektörü: İnşaat mühendisleri enerji sektöründe, özellikle enerji üretim tesislerinin (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, termal santraller) ve enerji iletim hatlarının planlaması ve inşasında çalışabilirler.
 3. Altyapı ve Ulaşım Sektörü: İnşaat mühendisleri, karayolları, köprüler, demiryolları, havaalanları ve limanlar gibi ulaşım altyapı projelerinin tasarımı ve inşasıyla ilgili görevlerde yer alabilirler.
 4. Çevre ve Su Kaynakları: İnşaat mühendisleri, su ve atık su arıtma tesislerinin tasarımı ve inşası, sel kontrol projeleri ve diğer çevresel projelerde çalışabilirler.
 5. Yapı ve Malzeme Endüstrisi: İnşaat mühendisleri, yapı malzemelerinin üretimi ve tasarımında rol alabilirler. Ayrıca, yapıların dayanıklılığını artırmak amacıyla yeni malzemelerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda çalışabilirler.
 6. Kamu Hizmetleri: İnşaat mühendisleri, su, gaz, elektrik ve telekomünikasyon hatlarının planlaması ve inşası gibi kamu hizmetlerinin altyapısında görev alabilirler.
 7. Endüstriyel Sektörler: İnşaat mühendisleri endüstriyel tesislerin (fabrikalar, depolar) tasarımı ve inşası konusunda uzmanlaşabilirler.
 8. Kentsel Planlama ve Geliştirme: Şehirlerin planlanması, kentsel gelişim projeleri ve altyapı iyileştirmeleri gibi kentsel alanlarla ilgili projelerde çalışabilirler.
 9. Danışmanlık Hizmetleri: İnşaat mühendisleri, mühendislik danışmanlık firmalarında veya kendi danışmanlık şirketlerinde, müşterilere teknik uzmanlık sağlamak için çalışabilirler.
 10. Eğitim ve Araştırma: Bazı inşaat mühendisleri üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilir veya araştırma kurumlarında projelerde yer alabilirler.

İnşaat Mühendislerinin Çalışma Ortamı Nasıldır? 

İnşaat mühendislerinin çalışma ortamı genellikle projelerin özelliklerine ve aşamalarına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, inşaat mühendisleri şu tür çalışma ortamlarında bulunabilirler:

 1. Şantiye ve İnşaat Sahası: İnşaat mühendisleri sıkça şantiye ve inşaat sahalarında bulunurlar. Bu ortamda, fiziksel olarak yapılan işin denetimini yaparlar, projelerin plana uygun olarak ilerlemesini sağlarlar ve sahadaki ekiplerle iletişim halindedirler. İnşaat sahasında zeminde, binalarda ve diğer altyapı projelerinde çalışırlar.
 2. Ofis: İnşaat mühendisleri, tasarım, planlama, proje yönetimi ve dokümantasyon gibi görevler için ofis ortamında bulunabilirler. Bilgisayar tabanlı tasarım yazılımları ve proje yönetimi araçları kullanarak çalışırlar.
 3. Laboratuvar Çalışmaları: İnşaat mühendisleri, malzeme testleri yapmak ve projelerinde kullanılacak malzemelerin özelliklerini belirlemek amacıyla laboratuvar ortamında çalışabilirler.

İnşaat Mühendisliği Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

İnşaat mühendisliği, bir dizi zorluk ve karmaşıklık içeren bir meslek dalıdır. İşte inşaat mühendisliğinin başlıca zorlukları:

 1. Karmaşık Projeler: İnşaat projeleri genellikle karmaşıktır ve birçok farklı disiplini içerir. Büyük ölçekli projelerde, zaman yönetimi, bütçe kontrolü ve kaynak planlaması gibi karmaşık faktörlerle başa çıkmak zor olabilir.
 2. Doğal ve İklimsel Zorluklar: İnşaat mühendisleri, proje alanlarında doğal afetlere (depremler, seller, kasırgalar) ve iklimsel zorluklara (yüksek sıcaklıklar, soğuk hava, yoğun yağış) karşı hazırlıklı olmalıdır.
 3. Teknolojik Gelişmeler: İnşaat sektörü sürekli olarak yeni teknolojilere ve inovasyonlara adapte olmalıdır. Yeni tasarım yazılımları, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler ve diğer yenilikler, mühendislerin sürekli olarak güncel kalmasını gerektirir.
 4. Çevresel ve Sürdürülebilirlik Baskıları: Çevresel etki ve sürdürülebilirlik konuları, inşaat projeleri üzerinde giderek artan bir baskı oluşturuyor. Projelerin çevresel etkilerini en aza indirme ve enerji verimliliğini artırma zorunluluğu, mühendisleri daha fazla dikkatli ve özenli olmaya zorlar.
 5. Yasal ve İdari Yükümlülükler: İnşaat projeleri genellikle bir dizi yasal ve idari yükümlülük içerir. İnşaat mühendisleri, yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olmak, izin almak ve projelerini yasal olarak yönetmek zorundadır.
 6. Risk Yönetimi: İnşaat mühendisleri, proje sürecinde karşılaşabilecekleri riskleri önceden belirlemeli ve bu risklere karşı etkili bir şekilde tedbir almalıdır. Proje sürecinde ortaya çıkabilecek anlık sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretmek zor olabilir.
 7. İnsan Yönetimi: Büyük inşaat projeleri, geniş ekiplerin koordinasyonunu gerektirir. İnşaat mühendisleri, farklı disiplinlerden gelen profesyonellerle etkili bir şekilde iletişim kurmalı ve işbirliği yapmalıdır.
 8. Zaman Baskısı: Proje süreçlerinde zaman baskısı altında çalışmak sıkça karşılaşılan bir durumdur. Projelerin zamanında tamamlanması ve teslimatın gerçekleştirilmesi için etkili zaman yönetimi kritiktir.

Bir Cevap Yazın