ilkokul Okul

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında İlkokula Hangi Yaşta Başlanacak?

MEB, 10 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ” Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilkokula başlama yaşını yeniden düzenledi.

Buna göre anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilecek.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilecek. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtlarında öncelik tanınacak.

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirebilecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilecek. Değişiklikle velilerin okula başlama yaşını erteleme için rapor alma zorunluluğu da kaldırıldı.

Buna göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Eylül 2013 ve daha önce doğmuş çocuklar ilkokula zorunlu olarak başlayacak. Ekim, Kasım  ve Aralık 2013 doğumlular veli dilekçesiyle bir yıl erteleyebilecek. Ocak, Şubat ve Mart 2014 doğumlular veli dilekçesiyle birinci sınıfına başlayabilecek yada anaokulu/ana sınıfına devam edecek. Nisan 2014 doğumlu yada daha sonra doğmuş çocuklar anaokulu yada ana sınıflarına devam edecek.

Önemli bir değişiklikte okul öncesi eğitim kurumlarında normal eğitime geçilmesi. Önceki yönetmelikte “6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır” ifadesi yer alıyordu. Yeni yönetmelikte ise “güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır” ifadesi yer aldı.

Yönetmelikte teneffüs süreleri de düzenlendi buna göre  normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre teneffüs için ayrılacak.

Anaokullarında da rehberlik servisinin kurulacak olması yönetmeliğin getirdiği önemli değişikliklerden birisi.  Yönetmelikle okul öncesi eğitime farklı erişim modellerinin getirilmesi de düzenlendi. Buna göre  okul öncesi eğitim çağ nüfusu az olduğu için şube açılamayan yerleşim yerleri ile çağ nüfusunun yoğun, fiziki şartların yetersiz olduğu yerleşim yerlerindeki çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak için; gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi ve benzeri esnek saat ve zamanlı eğitime erişim modelleri uygulanabilecek, gezici öğretmen görevlendirilebilecek.  Uygulanacak olan farklı erişim modellerinde bir yılda en az 200 etkinlik saati eğitim yapılması hedefleniyor. Bir günde yapılacak eğitim 2 (iki) etkinlik saatinden az olamayacak. Yaz aylarında yapılan eğitime bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar kaydedilecek.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-6.htm

Bir Cevap Yazın