Üniversite üniversite tercihleri

YÖK’e Göre En Başarılı Araştırma Üniversiteleri

YÖK 2017 yılından beri Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen 15 devlet üniversitesinin performanslarını her yıl inceliyor ve bizlerle paylaşıyor. 11 Araştırma ve 5 Aday Araştırma Üniversitesinin 2019 yılındaki performansları TÜBİTAK işbirliğiyle, 3 başlık ve 32 gösterge kapsamında incelendi. “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İşbirliği” başlıkları altında yapılan değerlendirme sonuçları yayınlandı.

Üniversiteler bu göstergelerdeki aldıkları puanlara göre sıralandı ve en başarılı üniversiteler belirlendi. Birinci sırada ODTÜ, ikinci sırada  İTÜ, üçüncü sırada Boğaziçi Üniversitesi, dördüncü sırada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve beşinci sırada ise Ankara Üniversitesi yer aldı. Diğer üniversitelerin performanslarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Araştırma üniversitesi ve aday araştırma üniversitesi sayısında herhangi bir artış yapılmayacağı ve bulunduğu pozisyonu koruyan, kaybeden ve kaybedilen pozisyonlara yükselen yeni üniversiteler olacağı da açıklandı. Etiket değişimi üniversitelerin 2020 yılı performanslarına göre 2021 yılında gerçekleşecek.

2017-2018-2019 yıllarında üniversitelerin performansları da karşılaştırıldı. Puan değişimlerini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

“Araştırma Kapasitesi” başlığı değerlendirilirken; “üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, ulusal proje sayısı, ulusal projelerden elde edilen fon tutarı, uluslararası proje fon tutarı, ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent belge sayısı, faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, doktora mezun sayısı ve doktora öğrenci sayısına” bakıldı.

“Araştırma Kalitesi” boyutunda; “Incites dergi etki değerinde %50’lik dilime giren bilimsel yayın oranı, Incites dergi etki değerinde %10’luk dilime giren bilimsel yayın oranı, ulusal bilim ödülü sayısı, öğretim üyesi firma sayısı, öğrenci/mezun firma sayısı, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 1004 Teknoloji Platformu Projesi kapsamında alınan fon tutarı, bilimsel yayınların açık erişim yüzdesi, tezlerin açık erişim yüzdesi, dünya akademik genel başarı sıralamalarında ilk 500’e girme sayısı ve akredite edilmiş program sayısı” göstergeleri dikkate alındı.

“Etkileşim ve İşbirliği” olarak ele alınan üçüncü boyutta ise; “üniversite – üniversite işbirlikli yayın oranı, üniversite – sanayi işbirlikli yayın oranı, uluslararası işbirlikli yayın oranı, üniversite – sanayi işbirlikli patent belge sayısı, uluslararası işbirlikli patent belge sayısı, kamu fonları kapsamında üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, kontratlı üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve dolaşımdaki öğretim üyesi/öğrenci sayısı göstergeleri” dikkate alındı.​

 

Proje kapsamında belirlenen 11 üniversite için “araştırma üniversitesi” unvanının ilanihaye taşınılacak bir etiket olmayacağı proje kamuoyuna tanıtılırken açıklanmıştır. Her yıl araştırma üniversitelerinin performanslarına dair raporlar kamuoyu ile paylaşılırken bu sonuçlara göre bazı üniversitelerin;

(a) Düşük performansları dolayısıyla araştırma üniversitesi vasfını kaybedebileceği,

(b) Aday araştırma üniversitesi iken üstün performansları dolayısıyla Araştırma Üniversiteliğine yükselebileceği bir süreç kurgulanmıştır.

 

 

Bir Cevap Yazın