lise lise seçimi

Liselerde Bu Yıl Sınıfta Kalma Yok Sorumlu Geçme Var

Liselerde 12. sınıflar hariç diğer öğrenciler Mart 2020 tarihinden bu yana sınav uygulamaları dışında okullarına gidemediler, uzaktan eğitimle geçen bu dönemi sonunda pek çok öğrenci de yapılan sınavlarda başarısız oldu. Bunun yanı sıra birinci yada ikinci dönem sınava girmeyen pek çok öğrenci de vardı. Bu öğrencilerin sınıfta kalıp kalmayacağı büyük merak konusuydu. MEB önceki açıklamalarında sınıfta kalmanın uygulanacağını belirtmişti ancak 11 Haziran 2021 tarihinde okullara gönderilen yazıyla bu yıl liselerde sınıfta kalmanın olmayacağı resmi olarak açıklanmış oldu.

MEB’in 11 Haziran 2021 tarihinde okullara gönderdiği yazıyla yapılan düzenlemenin detayları şöyle;

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim veli isteğine bağlı olduğu ve okula devam zorunluluğu aranmadığı için hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri  devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalmayacaklar.

*Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan

*Başarısız dersi/dersleri olanlardan; yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan

*Yılsonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak

*Alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin bu derslerden sorumlu olarak

bir üst sınıfa geçebilecekler.

Önceden öğrenciler bir sınıfta 3’den fazla derste, alt sınıflar dahil toplam 6’dan fazla derste başarısız olduklarında sınıf tekrarı yapıyordu.  MEB’in bu açıklamasıyla 2021-2022 yılında tüm lise öğrencileri başarı durumları ne olursa olsun, bir üst sınıfa sorumlu olarak geçecekler.

Evde ve/veya hastanede eğitim alan öğrenciler hariç olmak üzere hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf
öğrencilerinden birinci dönem ve ikinci döneme ilişkin ders/derslerden dönem puanı oluşmamış durumda olan öğrencilerin ilgili ders/derslere ait dönem puanının 0 (sıfır) olarak kabul edilecek, öğrencilerin dönem ve yılsonu başarı puanı hesaplamalarında aritmetik ortalamaya dâhil
edilecek. Yani birinci dönem veya ikinci dönem sınava girmemiş öğrenciler o derslerden

Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yılsonu puanlarına göre 50’nin altında puan alarak başarısız olanlar da sorumlu olarak 9. sınıfa geçecekler. Yeterlilik sınavları da sorumluluk sınavlarıyla aynı tarihlerde gerçekleşecek.

Liselerde sorumluluk sınavları 21 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin; bu derslerin ilgili tüm
konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacaklar  ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında da aynı şartlar uygulanacak.

Bir Cevap Yazın