lgs lgs 2021 lgs danışmanlığı lgs tercih

LGS 2021 Sorularının Değerlendirilmesi

Aylar süren LGS hazırlıkları sonrası 8.sınıf öğrencileri bugün LGS 2021’e girdiler. MEB yetkilileri tarafından sorunsuz olarak tamamlandığı duyurulan LGS’ye bu yıl 1 Milyon 243 bin 801 öğrenci katıldı. LGS 2021 sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. LGS 2020’de 181 öğrenci, LGS 2019’da 565 öğrenci tam yapmıştı. Bakalım 2021 LGS’de kaç tane birinci çıkacak?

Anabilim Okulları Bölüm Başkanları LGS 2021 sorularını sizler için değerlendirdi. Bölüm başkanlarımız şu kriterlere göre soruları değerlendirdi. Her testteki soruların konulara dağılımı, zorluk düzeyleri, MEB örnek sorularla benzerlikleri, itiraz edilen soru olup olmadığı, önceki yıllardaki sorularla karşılaştırılması. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

LGS 2021 tercih ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir, Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr , Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman veya Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. https://t.me/yesimkirman

Anabilim Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Nedret Oba LGS 2021 Türkçe sorularını değerlendirdi. 

Türkçede dil bilgisi kazanımlarının sorulmayacağı açıklanmıştı, sınavda bu konulardan soru
gelmeyeceğini biliyorduk. Ancak sınavın LGS konu kazanımlarının tamamını da kapsamadığını gördük.
Çıkmasını beklediğimiz birçok konudan soru gelmedi. Sorular ilk başta kolay gözüküyor ve gerçekten
de metinler kısa, anlaşılır metinler. Öğrenciler sınavdan çıktıklarında Türkçenin kolay olduğunu ve
sınavın çok güzel geçtiğini dile getirse de sınavdaki birkaç soru dikkat gerektiren soru olduğu için
çocukları yanıltabilir.

2 soru sözcükte anlam, 1 soru deyim, 6 soru cümlede anlam, 7 soru paragraf, 2 soru sözel mantık, 1
soru tablo verileri, 1 soru grafik verileri şeklindeydi. Soruların tamamı okuduğunu anlama ve çıkarım
yapma üstüne kuruluydu. Yapılan açıklama doğrultusunda dil bilgisi konuları sorulmadı. Kazanımlar
arasında yazım kuralları ve noktalama işaretleri vardı ama o konulardan da soru çıkmadı. Aynı
zamanda şiir bilgisi ve şiir yorumu, metin türleri, anlatım biçimleri de sorulmayan konulardan oldu.

Genel olarak kolay ve orta zorluk seviyesine sahip sorulardan meydana geliyordu sınav. Geçen yıl
uygulanan sınava ve MEB’in yayınladığı örnek sorulara göre çok daha kolaydı. Dikkatle yapılabilecek
açık sorulardı. Sadece 5, 18, 19 ve 20. sorular diğer sorulara nazaran çok daha dikkat gerektiriyordu.
Bu sorular, çocuklar için belirleyici olacak.

MEB örnek soru paylaşımı yapmaya başladığından bu yana bu soruları çözen öğrenciler hep kazançlı
çıktı. Sürpriz herhangi bir soru yoktu ama sürpriz olan beklenen konularla ilgili soruların
çıkmamasıydı. Özellikle yazım ve noktalamadan soru gelmemiş olması şaşırtıcı bir durum oldu.

Sorularda hata ya da yanlış ifade, çelişkili cevap veya birden fazla cevap gibi problemler yoktu. Bu
nedenle itiraz gerektiren herhangi bir soru da yoktu.

2019 ve 2020 yıllarında görsel verilerini yorumlama ya da metin ve görselin birlikte verildiği sorular,
sözel mantık soruları dikkat çekici ağırlıkta olmuştu. 2019’da 6, 2020’de 5 soru gelmişti. 2021 LGS’de
ise görsel okumaya yönelik soru gelmedi; grafik, sözel mantık ve tablo sorularının toplam sayısı 4’tü.
* Önceki yıllarda düzenli olarak “metin türleri” ve “yazım kuralları ile noktalama işaretleri” sorusu
çıkarken bu LGS’de çıkmamıştır.
* Tüm sorular anlam sorusudur. Bunların içinden 17 ve 20. sorular sözel mantık soruları, 18. soru
grafik yorumlama, 19. soru ise tablo verilerinin yorumudur.
* 2019 ve 2020’de ikişer tane “cümlede anlam” sorusu çıkarken bu yıl 6 soru çıkmıştır. Paragraf
konusuna dair 7 soru bulunmaktadır. Bu sorular klasik ana düşünce, konu, yapı soruları şeklindedir.
Yeni nesil olarak nitelendirilen tarzda değildir.
* Sınavda çıkacak kazanımlar arasında bulunan birçok kazanımdan da soru gelmemiştir. Bunların en
göze çarpanları şunlardır: metin türleri, söz sanatları, anlatım biçimleri, yazım kuralları, noktama
işaretleri, görsel okuma ve medya metinlerinin analizi soruları

Bu seneki sınav gerek soruların güçlük dereceleri gerek özellikle paragraf sorularının çok daha kısa
olması bakımından 2019 ve 2020 sınavlarına göre daha kolaydı.

Anabilim Okulları Matematik Bölüm Başkanı Gaye İstek LGS 2021 Matematik sorularını yorumladı. 

LGS 2021 Matematik soruları, müfredatla uyumlu olmakla birlikte Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konularından soru sorulmamıştır. Sınavın kapsamına alınan konulara ait soruların homojen olarak dağıldığı söylenebilir. Soruların metin kısmı daha kısa ve anlaşılır nitelikte olduğu görülmüştür. Matematik testi alışılageldiği üzere zorluğu yüksek sorulardan oluşmuştur. Öğrencilerin matematik okur yazarlığı, dikkat, işlem yeteneği ve hızı, akıl yürütme ve grafik-tablo yorumlama becerileri üst düzeyde sorgulandığı bir sınav olmuştur. Bu nedenle her öğrencinin verilen sürede bu soruları doğru çözmesi zorlayıcıdır. Ayrıca birden fazla kazanımı içeren sorular dikkat çekmektedir. “En az, en çok, olabilir”
şeklinde sorulan sorulardan dört adet görmekteyiz. Bu sorular da kısa zamanda öğrencinin doğru cevaba ulaşmasını zorlaştırmıştır. Her soruda şekil, grafik ve tablo kullanılmış buradaki bilgilerin doğru kullanılması ve yorumlanması istenmiştir. Sınav soruları, MEB örnek soruları ile benzerlikler taşımaktadır. Geçen yıllarda çıkmış sorulara bakıldığında sınavın daha zor olduğunu görülmektedir. Ayrıca önceki sınıflarda elde edilen; rasyonel sayılar, oran orantı, denklem çözme ve yüzdeler gibi konulara ilişkin kazanımlar öğrenciler için çok önemli olmuştur. Bu sınavda, sınırlı süre içerisinde
çözüm stratejisi geliştirebilen öğrenciler daha başarılı olmuştur. Bunun için de farklı soru tiplerinden yeterli miktarda çözerek farklı bakış açıları geliştirmeleri gerekmektedir.

Anabilim Okulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Cemile Karaca LGS 2021 Fen Bilimleri sorularını yorumladı. 

Fen olarak orta düzeyde bir sınavdı. Soru dağılımı üniteler bazında şu şekildedir, DNA ve Genetik Kod : 5 Soru, Enerji Dönüşümü : 4 Soru, Mevsimler ve İklim : Soru, Basınç: 2 Soru, Basit Makineler: 2 Soru, Madde ve Endüstri: 5 Soru.  Son ünite olan elektrik ünitesinden soru sorulmadı.

Fizik alanındaki basınç (sıvı basıncı) ve basit makinelerden gelen sorular sınavın ayırt edici soruları olacaktır. Ancak basit makineden gelen makaralı ya da köprülü soru 2 yıl önceki boyama sorusu gibi şaibe yaratacak bir soru değildir. Çünkü şıkları çok temiz verilmiş , şıklarında çeldiricisi olmayan bir soru, sadece soru kökündeki ipin çekim uzunluğunun diğerinden farklı olmasını iyi yorumlamak gerekiyor.

Bu yılın diğerlerinden farkı sorularının görsellerinin verilmemiş olmasıydı.  MEB örnek sorularında paragraflı soruların görselleri de olurken sınavda görseller verilmedi. Bu sınavda 9 tanesinin görseli verildi. Görseli olmadan sorulan 2 soru vardı ki mevsimlerin oluşumu ve bezelyeler ile ilgili olan sorular bunları hep görselli yaptıkları için bu sefer paragrafı okuyup görsellerini kendileri çizmeleri gerekliydi.  Grafik yorumlama sadece 2 soruda vardı. Fotosentez hızı ve ısı ile ilgili olan sorular. Geri kalanlar sözel dediğimiz okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı paragraf soruları idi.

Sayısal alan için verilen 80 dakikanın maksimim 30 dakikasını fen bölümüne ayırabilmiş öğrenciler için rahat yetiştirecek bir sınav idi. Hatta okuduğunu anlayan öğrencilere 22 dakika bile yeterdi.

Anabilim Okulları Sosyal Bölüm Başkanı Melda Hatunoğlu LGS 2021 İnkilap Tarihi sorularını yorumladı. 

Genel anlamda sorular kavram bilgisi içeren, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulması
beklenen, öğrenciyi düşünmeye yönlendiren, grafik ve harita okuma becerisi gerektiren, genel olarak
öncüllü ve mantık-muhakeme olarak bilinen çıkarım sorularından oluşmaktaydı.
Olumlu-olumsuz soru köklerinin algılanması, metin uzunlukları, kronoloji dikkate alınarak çıkarım
yapma gibi yönlerle de dikkat becerisi isteyen sorular ile de karşılaşılmaktadır.
Soruların genelinde eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma gibi yeteneklerin ölçülmesini
amaçlayan soru tarzları da kullanılmaktadır. Çünkü İnkılap Tarihi dersi ezber değil, yorum ve
muhakeme dersidir. Sınav doğrudan bilgiyi sorgulayan değil, öğrencinin tarihî bilgisini kullanmasını yani analiz etmesini isteyen sorulardan oluşur. Bazı soruların çözümünde kavramlar anahtar görevi görmektedir. Aslında sorulan sorularımızın doğru çözülmesinde kavram bilgisi oldukça önemlidir. Sorular müfredat ile bağlantısı uyumluydu ve MEB’in belirlediği kazanımlarla paraleldi. Sınavda herhangi bir tartışmaya neden olacak soru yoktur.

Bu sene sorulan sorulara baktığımızda öğrencilerimizin bu soruları çözerken zorlanmayacaklarını
düşünüyoruz. Tabi ki sorularımız incelendiğinde sınavda bazı soruların ayırt ediciliği yüksek olduğu da
görülmektedir. Mesela A kitapçığının 2, 4 ve 6. sorularında soru kökünü ve metnin tamamını doğru
algılamayan öğrencilerimizin bu sorular için hata yapma olasılığı vardır. 4.soru olan İstiklal Marşı ile
ilgili olan soruda öğrencilerimiz soru metninin tamamını dikkate alarak soruyu cevaplamazsa yanlış
cevaba gidebilir.6.soru olan İnkılapçılık ilkesi ile ilgili olan soruda da öğrencinin kavram bilgisi eksikse
ve soru metninin tamamını dikkate alarak soruyu cevaplamaz ise yine yanlış cevaba gidebilir. Aynı
durum Amasya Genelgesi ile ilgili olan 2. Soru için de geçerlidir. Özellikle bu soruda da şıkların
detaylı bir şekilde öğrenci tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Geçen seneki sorularla karşılaştırdığımızda bu seneki soruların daha rahat yapılabilecek nitelikte
olduğunu görüyoruz. Tabi geçen yılki sınavın 3 üniteden oluşması soruların kapsam darlığı sebebiyle
daha eleyici olmasına neden olmuştur. Konu dağılımları farklı olduğu için bu sınavı geçen yılla
kıyaslamak doğru olmayacaktır. 2019 ile kıyasladığımızda sınavlar birbiriyle paraleldir.

Anabilim Okulları Sosyal Bölüm Başkanı Melda Hatunoğlu LGS 2021 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını yorumladı. 
Din Kültüründe okuduğunu anlama, mantık ve muhakeme yürütme temelli sorularla karşılaşıyoruz.
Bilgi ve karam sorularına yer verilmemiştir. Öğrencilerin metinleri yorumlama ve sentez etme yetenekleri ölçülmüştür. Sorular açık ve net sorulmuştur. Süre yeterlidir. EBA TV’deki sorularla benzerlik göstermektedir. MEB’in örnek sorularıyla yorum soruları açısından benzemekte ancak bilgi ve kavram sorularına yer verilmediği görülmektedir.

2021 yılı soruları müfredat ile uyumludur. Bu sene soruların öğrencilerimizi zorlamayacağı tahmin edilmektedir. Tam yapan öğrencilerin sayısının fazla olacağını düşünüyoruz. İtiraza mahal ve tartışmalı bir soru yoktur.

Bir Cevap Yazın