Uncategorized

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı YÖS Nedir? Kimler Katılabilir?

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için düzenlenen YÖS sınavı ile ilgili çok sayıda soru alıyorum. Bu yazımda sorularınızı yanıtlamak istedim. Yazımda sınavın içeriği, başvuru şartları, puan hesaplaması ve geçerlilik süresi gibi detayları bulabilirsiniz. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Eğitim hayatınızın planlanması için bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

YouTube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı YÖS Nedir?

ÖSYM tarafından yapılacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS),
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve
sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. TR-YÖS
sonuçlarının, yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecektir.

Sınav ve Başvuru Tarihleri Nedir? 

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) sınavı 2023 yılında 29 Ocak tarihinde yapılmıştır. Başvuruları ise 24 Kasım ve 5 Aralık 2022

YÖS’e Kimler Başvurabilir?

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklular,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını
kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler (5901
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk
vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü
bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk
Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu
durumdaki çift uyruklular,
ç) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)
tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına
sahip olan veya sahip olacaklar,
d) T.C uyruklular; lise eğitimlerinin tamamını KKTC liseleri hariç yurt dışındaki liselerde
(KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dahil) görmeleri halinde (01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında
ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir
ülkede tamamlamaları halinde), lise eğitimi süresine denk gelen yıllarda ilgili ülkede
bulunduğunu belgelendirmeleri şartıyla
sınava başvurabileceklerdir.

Lise eğitimi süresince ilgili ülkede bulunarak eğitim alınmış olması esas olduğundan Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi yurt dışı programından lise eğitimi süresine denk
gelen yıllarda ilgili ülkede bulunduğunu belgelendirerek mezun olanlar da yurt dışından öğrenci
kabul kontenjanlarına başvurabilecekler, TR-YÖS’e de katılabileceklerdir.

Kimler YÖS’e Giremez? 

Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt
yaptıracak KKTC vatandaşları ve T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı
uyruklular (elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları
ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı
uyruklular hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
ile girebileceklerdir.

Sınav Hangi Dillerde Yapılır? 

Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılmaktadır.

Soru kitapçığında sorular Türkçe olacak; Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve/veya Arapça
dillerinde sorunun çevirisi yer alacaktır.

YÖS’ün Geçerlilik Süresi Nedir?

TR-YÖS’ün geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 yıldır.

YÖS Hangi Şehir ve Ülkelerde Yapılmaktadır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınav yurt içinde 17 ilde, yurt dışında 23 ülkede uygulanacak. Yurt içinde Adana, Ankara, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Kilis’te düzenlenecek sınav yurt dışında KKTC, Sudan, Etiyopya, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Kazakistan, Kırgızistan, Almanya, Azerbaycan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Özbekistan, İran, Türkmenistan, Afganistan, Çad, Libya, Nijerya, Nijer, Senegal ve Ürdün’de uygulanacak.

YÖS’de Hangi Testler  Vardır? Puanlar Nasıl Hesaplanır? 

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacaktır. Sayısal Yetenek
Testinde 40 soru, Temel Matematik Testinde 40 soru olacaktır.
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanlar aşağıdaki
şekilde hesaplanacaktır:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan
bulunacaktır.
* Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması
bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması
10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Hesaplanan standart puanlar, Sayısal Yetenek Testi için 0,45; Temel Matematik Testi için 0,55
katsayısı ile ağırlıklandırılarak, adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların
hesaplanabilmesi için adayların testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları
gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayan adaylar için ağırlıklı puan hesaplanmayacaktır.
* Ağırlıklar puanlar, kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek
TR-YÖS puanı oluşturulacaktır.

YÖS 2023 soru örneklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

internetkitapcik29012023.pdf erişimi için tıklayın

Bir Cevap Yazın