Üniversite yks

YÖK Lisans ve Önlisans Programlarını Yeniden İsimlendiriyor

Şu anda sistemde  2191 adet farklı isimde önlisans ve lisans programı bulunmakta. Bu sayının yüksek olmasındaki önemli bir faktör aynı içeriklere sahip birçok programın farklı isimlerle açılmış olması. Bu durum mezunların yatay ve dikey hareketliliklerinde ve iş başvurularında mağdur olmalarına ya da iş hayatında diplomalarını kullanırken unvan ve mesleki yetki çatışması yaşamalarına neden olmaktaydı. Denklikle ilgili YÖK’e çok sayıda başvuru yapılmaktaydı. YÖK, tüm bu sıkıntılardan yola çıkarak, lisans ve ön lisans programlarının yeniden isimlendirilmesine ve eğitim alanına göre tasnif edilmesine karar verdi.

UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması’na (ISCED-F 2013) göre programlar  10 geniş alan altında tasnif edilmektedir:

01 Eğitim Bilimleri

02 Sanat ve İnsani Bilimler

03 Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon

04 İş, Yönetim ve Hukuk

05 Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik

06 Bilişim Teknolojileri

07 Mühendislik, İmalat ve Yapı

08 Tarım, Ormancılık, Su Ürünleri ve Veterinerlik

09 Sağlık, Sağlık Bakımı ve Desteği

10 Hizmetler

Bu kapsamda yükseköğretim sistemimizdeki lisans programlar UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında bilimsel ölçütlere göre sınıflandırılmış, ve bölümlerin isimlerinin de bu ölçütlere göre değiştirmeye ilişkin bir taslak hazırlanmış.

Örneğin Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik gibi bölümlerin adı Uluslararası İşletme Yönetimi olarak değiştirilmesi önerilmiş.

  Mevcut Lisans Program Adı Önerilen Taslak Lisans Program Adı
1 Uluslararası İşletme Yönetimi

“Uluslararası İşle​​tme Y​​​önetimi”

2 Uluslararası İşletme
3 Uluslararası İşletmecilik

Hazırlanan taslakla ilgili üniversiteler, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları, iş çevreleri ve diğer paydaşlar görüş ve önerilerini 25 Kasım 2019 tarihine kadar prsiniflama@yok.gov.tr adresine gönderebilecek.

Bu çalışmanın amacı, mesleklerin yetki ve sorumluluk alanlarını yeniden belirleyerek “meslek sınıflaması yapmak değil”, yükseköğretim sistemindeki mevcut önlisans ve lisans programlarının UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasına uyumlu, yani daha evrensel nitelikli “eğitim alan sınıflamasını yapmak olarak belirtildi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla program açma tekliflerinin bu referans sınıflandırmaya göre değerlendirileceği ve  yükseköğretim kurumlarında mevcut programlar arasında olmayıp yeni açılacak programların da bu sınıflandırmaya uyumlu hale getirileceği belirtildi.

YÖK ayrıca bu çalışma ile yükseköğretim sisteminin “büyük veri tabanı” nın oluşturulmasına katkıda bulunacağını  ve denklik sorunu ortadan kalkacağı için yabancı öğrenci sayısında da artış sağlanacağını da belirtti.

Lisans ve ön lisans programlarının isim değikliğine ilişkin taslak çalışmayı aşağıdaki linkte  bulabilirsiniz.

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=920

 

Bir Cevap Yazın