Gelecek Üniversite üniversite tercihleri

Üniversite Tercihlerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz

Bütün bir yıl büyük emekler vererek tamamlanan üniversite sınavına hazırlık sürecinin önemli bir dönemeci de tercih süreci. Sınava hazırlanan tüm öğrencilerin ve velilerinin nefeslerini tutarak bekledikleri üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Şimdi sıra 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercih işlemlerinde.

Peki üniversite tercih sürecinde adaylar nelere dikkat etmeli?

2019-2020 öğretim yılında üniversiteye başlayan bir öğrencinin hazırlık okuma durumunu da göz önünde bulundurarak 2025 yılında mezun olacağını var sayalım. En az 30 sene çalışacağını düşünelim. Aslında şu anda yapılan tercihlerle 2055 yılına kadar adayların iş hayatında olacağını görürüz. Bu durumda bugün yapılacak tercihlerde gelecek trendlerini de göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Gelecekle ilgili tahminler bize gösteriyor ki 2030,2040 ve 2050 yılları şu andaki iş hayatından oldukça farklı olacak. Gençlerimizin o yıllardaki hayatını planlarken bu öngörüleri dikkate almasının önemli olduğunu düşünüyorum ve PwC’nin hazırladığı 2030 yılına ilişkin iş gücü raporundan bazı bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Rapora göre geleceğin iş gücünü şekillendirecek etmenler şunlar; Teknolojik ilerlemeler, demografik değişiklikler, hızlı kentleşme, küresel ekonomi güçlerindeki değişim, kaynakların azalması ve iklim değişikliği.

Teknolojik İlerlemeler
Otomasyon, robotların kullanımı ve yapay zeka işlerin hem yapısını hem de sayısını çok ciddi bir şekilde değiştirecek. Teknoloji hayatlarımızı iyileştirecek, verimliliği artıracak, yaşam standardımızı ve ortalama yaşam süresini artıracak ve insanların kişisel memnuniyetlerine odaklanmalarını sağlayacak.

Demografik Değişiklikler
Bazı istisnai bölgeler haricinde dünya nüfusu yaşlanıyor ve bu da iş dünyası, sosyal kurumlar ve ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor. Yaşam ömrünün uzaması iş modellerini, emeklilik maaşlarını da etkileyecek. Eski çalışanlar daha uzun çalışabilmek için yeni beceriler edinmek zorunda kalacak, hızla yaşlanan ekonomilerde azalan insan gücü otomasyon ihtiyacını artıracak ve verimlik daha da önem kazanacak.

Hızlı Kentleşme
Şehirlerde yaşayan nüfus ciddi şekilde artacak. Birleşmiş Milletler 2030 yılında 4,9 Milyar insan kentlerde yaşarken 2050 yılında bu sayı %72 oranında artacağını öngörüyor. Büyük şehirlerin gayrisafi yurtiçi hasılası orta ölçekli pek çok ülkeden fazla olacak. Yeni dünyada şehirler iş dünyasının odak noktaları olacak.

Küresel Ekonomik Güçteki Değişimler

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç değişimleri yaşanacak. Çalışan nüfusu fazla olan gelişmekte olan ülkelerden iş ahlakını benimseyenler  yatırımları çekecek, eğitim sistemlerini geliştirenler kazançlı çıkacak. Gelişmekte olan ülkelerin en önemli mücadelesi gelişmiş ülkelerle aralarındaki teknolojik farkın açılmasını engellemek olacaktır. Sürdürülebilir yatırımlar yapılmazsa işsizlik ve göç önemli bir sorun olmaya devam edecektir. Zengin fakir arasındaki farkın giderek açılması ve otomasyondan dolayı işsizliğin artması gelişmiş ülkelerde sosyal sorunların artmasına sebep olacak.

Kaynakların Azalması ve İklim Değişikliği 
Fosil yakıtların azalması, deniz seviyesinin yükselmesi, su kıtlığı ve olağanüstü hava olayları yaşanması hayatımızı pek çok açıdan etkileyecek. Enerji ve su ihtiyacı %50 oranında artacak. Alternatif enerjiye yönelik yeni meslekler ortaya çıkacak,  ürün tasarımı, atık yönetimi ve yeniden kullanım alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak üzere yeni mühendislik süreçleri geliştirilecek. Geleneksel enerji endüstrileri ve oralarda çalışan insanlar yeniden bir yapılanmanın içine girecekler.

Bölüm tercih ederken bu öngörüleri dikkate almak faydalı olacaktır. Şu andaki popülerlik ve ihtiyaca göre değil, geleceğin ihtiyaçlarına göre hazırlanmak en iyisi olacaktır. Ayrıca böyle bir geleceğe hazırlayabilecek bir üniversiteyi de tercih etmek önemlidir.

Üniversite tercihleri için danışmanlık almak isterseniz bana ykirman@yesimkirman.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.gettingsmart.com/2017/09/the-future-of-skills-employment-in-2030/

Bir Cevap Yazın