yks yks tercih sonuçları

2020 YKS Sonuçları Açıklandı. 57 Bin 56 Kontenjan Boş Kaldı

2020 YKS Sonuçları açıklandı. 2020 yılında 838.221 kontenjan için 2.436.958 aday başvurmuştu. 1.745.642 adayın tercih yapma hakkı vardı. Bu adaylardan 1.151.632 tanesi tercih yaptı. Yerleştirme sonuçlarına göre 57,056 kontenjan boş kalmış görünüyor, bu da %93,19 oranında bir doluluk yakalandığı anlamına geliyor. Boş kalan kontenjanların 30.387’i ön lisans iken  26.669 tanesi lisans programlarından oluşuyor.

Boş kontenjanların üniversite türlerine göre dağılımını incelediğimizde, devlet üniversitelerindeki doluluk oranının %95,77, vakıf üniversitelerindekinin ise %85,75 olduğunu görüyoruz.

Devlet üniversitelerinde 11,0749 lisans programı boş kalırken Vakıf Üniversitelerinde bu sayı 1,578 oldu.

*Tıp programında 2019 yılında toplam 15.398 kontenjanın 15.309’u dolmuştu. Dolmayan
kontenjanların KKTC üniversitelerinde olduğu görülmüştü. 2020 yılında ise 16.818 kontenjanın
16.771’i dolmuştur. Dolmayan kontenjanlar Vakıf ve KKTC üniversitelerindedir.

*Hukuk programında 2019 yılında toplam 16.340 kontenjanın 15.721’i dolmuş, 619’u boş kalmıştı.
Bu boş kontenjanlar Vakıf ve KKTC üniversitelerinde idi. 2020 yılında ise 16.580 olan kontenjanın
15.071’i dolmuştur. Dolmayan 1509 kontenjanın 1051’i Vakıf, 380’i KKTC, 78’i ise Devlet
üniversitelerindedir. Bu sonuç bu sene Hukuk programlarında başarı sıralaması şartının 190 binden
125 bine çekilmesinden kaynaklanmaktadır.

*Mimarlık programında 2019 yılında toplam 8.783 kontenjanın 6.561’i dolmuştu. Dolmayan 2.222
kontenjan sırası ile Vakıf, KKTC ve Devlet üniversitelerinde idi. 2020 yılında 8.132 kontenjanın
6.412’si dolmuştur. Dolmayan kontenjanlar 2.222’den 1.720’ye gerilemiştir. Bunlarda 827’si Vakıf,
537’si Devlet, 307’si KKTC üniversitelerindedir.

*Öğretmenlik programlarında ise 2019 yılında toplam 42.838 kontenjan bulunmakta idi. Bu
kontenjanların 2.177’si boş kalmıştı. 2020 yılında ise 43.501 kontenjanın 42.592’si dolmuş ve 909’ü
boş kalmıştır.

*2019 yılında başarı sıralaması şartı dolayısıyla mühendislik programlarında 16.930 boş kontenjan
kalmıştı, 2020 yılında mühendislik programlarında belirlenen kontenjanın 11.904’ü boş kalmıştır.

*Bu sene başarı sıralaması şartı uygulanmaya başlayan Diş Hekimliği programında 7.913 toplam
kontenjanın 267’si boş kalmıştır. Dolmayan 267 kontenjanın 171’i Vakıf, 95’i KKTC
üniversitelerindedir.

*Yine bu sene ilk kez başarı sıralaması şartı uygulanmaya başlayan Eczacılıkta ise 3.972 toplam
kontenjanın 3.925’i dolmuştur. Boş kalan kontenjan sayısı 47’dir ve KKTC üniversitelerindedir.

Okul türlerine göre başarı durumları incelendiğinde en başarılı okulların % 59,76 yerleştirme yüzdesi ile Sosyal Bilimler Liseleri ve %52,71 ile Özel Fen Liseleri olduğunu görüyoruz. Onu %51,66 ile Fen Liseleri, %44,54 ile Anadolu Liseleri ve %44,46 ile Yabancı Dilde Eğitim Yapan Özel Lise’ler takip ediyor.

Bir Cevap Yazın