8.sınıf merkezi sınav lgs uzaktan eğitim yks yüz yüze eğitim

Okullar Kapandı, Peki Yazılılar Ne Olacak? YKS, LGS’de Konular Azaltılır Mı?

Okullarda yüz yüze eğitime ara verildi, uzaktan eğitime geçildi, peki yazılılar ne olacak? Birinci dönem notlarının bir bölümünü oluşturacak olan birinci yazılılar bazı okullarda tamamlanmış bazı okullarda ise ara tatil sonrasına kalmıştı. Pandemi nedeniyle okullar kapanınca yazılı sınavların yapılıp yapılamayacağı yada ne zaman yapılacağı hem öğrenci hem de öğretmenler tarafından çok merak ediliyordu. MEB’den henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı ama okullar tamamen kapalı olduğu için yazılılar ertelenecektir. Okulların 31 Aralık’a kadar uzaktan eğitim vereceği açıklandığı için sınavlar, okullar açılabilirse 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1. dönem sonuna kadara yapılabilir. Çalışma takvimine göre 25 Ocak 2021 tarihinde okulların sömestir tatiline girmesi planlanmıştı. 4 Ocak ile 25 Ocak arasında üç hafta gibi bir süre kalıyor, süre çok daraldığı için sınav takvimi oldukça sıkışık olacaktır. Üç haftada her dersten iki yazılı yapmak oldukça zorlayıcı olacaktır. İlk sınavlarını tamamlayan okullarda daha az sıkıntı yaşanacaktır.

4 Ocak 2021’da okullar açılır mı? İşte ona tamamen pandeminin gidişatına göre karar verilecek. Eğer açılmazsa geçen sene uygulanan sistem uygulanabilir. Pandemi döneminde yaşananları düzenlemek adına geçen sene yönetmeliklere geçici maddeler eklenmişti. Geçen sene 2. dönem yazılılar tam olarak yapılamamıştı ve birinci dönem notları yıl sonu puanı olarak kullanılmıştı. Eğer bu yıl da 31 Aralık’tan sonra okullar açılmazsa aynı yöntem uygulanabilir. Bu sefer de ikinci dönem notları yıl sonu notu olarak kullanılabilir.

Yönetmelikteki geçici maddelerden birisi de uzaktan eğitimde işlenen konuların değerlendirmeye alınıp alınmayacağı ile ilgiliydi. Yönetmelikte “yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.” ifadesi yer alıyordu. Eğer MEB bu konuda bir düzenleme yapmazsa öğrenciler okulların kapalı kaldığı dönemde işlenen konulardan sorumlu olamayacak. Bu durum hem yazılı sınava girecek öğrencileri hem de LGS, YKS gibi sınavlara girecek öğrencileri etkileyebilir. Sınav müfredatlarında seyreltmeye gidilebilir. Umarım MEB en kısa sürede kafadaki soru işaretlerine cevap verecek açıklamaları yapar ve özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonları bu durumdan olumsuz etkilenmez.

 

İlgili yönetmelik maddelerini aşağıda bulabilirsiniz, sağlıklı günler dilerim.

——————————————————————————-

Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi
EK MADDE 2 – (Ek:RG-8/5/2020-31121)
(1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet,
elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına
istinaden mahalli mülkî idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir
kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması
ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının
uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile
belirlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamında;
a) Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,
b) Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız
ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak,
c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine ek
olarak;
1) İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması
durumunda işletmede beceri/meslekî eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin
yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilerek,
2) Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre
işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış
eğitim programına katılmış olmaları şartıyla,
bir üst sınıfa geçer.
(3) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ikinci fıkra kapsamında
değerlendirilmez.
(4) İkinci fıkra kapsamındaki öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.
(5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve
öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan
eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

————————————————————————————————-

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi

EK MADDE 1 – (Ek:RG-8/5/2020-31121)

(1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.

Bir Cevap Yazın