lise lise nakilleri

2021 Lise Nakilleri Nasıl Yapılıyor?

Pandemi nedeniyle nakiller durdurulmuştu. Pek çok veli ve öğrenci ise nakil işlemlerinin ne zaman açılacağını büyük bir merakla bekliyordu. Meb beklenen açıklamayı yaptı, nakil işlemleri açıldı. Buna göre;

-Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra,
-Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verildi.
25 Ocak itibariyle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul için ise dönem atlama işlemleri henüz tamamlanmadığı için henüz nakil başvurusunda bulunulamıyor. Dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra veliler e-devlet üzerinden nakil başvurusunda bulunabilecek.
Liselerde Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? 
Lise öğrencileri için ise nakiller açıldı. Şubat ayı sonuna kadar haftalık, sonrasında aylık olarak başvuru yapılabilecek. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne verilen dilekçe ile veya eDevlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir.
Sınavla Öğrenci Alan Liselere Nakiller Nasıl Yapılıyor? 
Sınavla öğrenci alan okullarda nakiller puan üstünlüğüne göre yapılmaktadır. Nakil başvurusunda bulunabilmeniz için okulun o yıl aldığı en düşük puanlı öğrencinin puanına eşit veya daha büyük puana sahip olunması gerekir.
Örneğin; 25 Ocak 2021 tarihli e-okul bilgisine göre İstanbul Erkek Lisesi hazırlık sınıfında boş kontenjan bulunmamakta. 9. Sınıfta 3 kontenjan bulunuyor. Bu sınıfa 2019 LGS puanına göre 497,41 puana eşit veya daha büyük puana sahip öğrenciler başvurabilir.

Sınavla öğrenci alan liselerin boş kontenjanlarını öğrenmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06006.aspx

Sınavsız Öğrenci Alan Liseler Nakiller Nasıl Yapılıyor? 

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.  Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana öncelik verilir.

Sınavsız öğrenci alan liselerin boş kontenjanlarını öğrenmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06011.aspx

Liselerde Nakil Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır? 

Nakil başvuruları haftalık yapıldığında her haftanın,  aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirmeyle ilgili belge, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır.

 

 

Bir Cevap Yazın