uluslararası diploma programları yks yks danışmanlığı yks tercih danışmanlığı

Uluslararası Diploma Programlarının Türkiye’deki Avantajları

Üniversite eğitimini yurtdışında almayı düşünen öğrencilerin tercih ettiği IB DP (Uluslararası Bakalorya Diploma – International Baccalaureate ) ve AP ( Advanced Placement ) Programını daha önce sizlere tanıtmıştım. ABITUR, MATURA, MATURITA ve Fransız Bakaloryası gibi uluslararası diploma programlar da öğrencilere yurt dışı üniversite kabullerinde ciddi avantajlar sağlayan diğer diploma programları. Uluslararası diploma programları yurtdışı üniversite kabullerinde adaylara ciddi katkılar sunuyor, kabul aldıkları üniversitelerde bazı derslerden muaf olmalarını sağlıyorlar. Bu programlara dahil olup eğitimine Türkiye’de devam eden öğrenciler de oluyor. Uluslararası diploma sahibi olan öğrencilere Türkiye’deki üniversiteler de pek çok avantaj sağlıyor.  Türk üniversitelerin IB DP, AP, ABITUR, MATURA, MATURITA, Fransız Bakaloryası gibi uluslararası diploma programlarına sağladığı avantajları sizler için araştırdım, derledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması, lise ve üniversite seçimi konularında danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi

Diploma Katkı Bursu 

Üniversiteye ÖSYM ile yerleştiği tarihte, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin aşağıda belirtilen farklı diplomalar için belirlenen kriterleri sağladığını belgeleyerek bildirimde bulunması (tam burslular hariç) durumunda; “Diploma Katkı Bursu” verilmektedir.

Diploma Katkı Bursu kapsamında, ek olarak %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. Katkı sağlayacak diploma türleri ve kriterleri şunlardır: IB diploma notu 34 ve üzeri olmak, ABITUR diploma notu 2 ve altı olmak, MATURA diploma notu 2 ve altı olmak, MATURITA diploma notu 80 ve üzeri olmak, SAT sınavı 1410 puan ve üstü olanlardan YKS başarı sıralamasında ilk 25.000 (yirmibeşbin) içinde yer almış olmak.

https://www.sabanciuniv.edu/tr/burslar-ve-ucretler

Koç Üniversitesi

Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diplomalı Öğrencilerin Kurum İçi Yatay Geçiş İmkânı

 • IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümlerinden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 ve üstü veya ABITUR diploma notu 1,5 ve üstü olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesine doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesine doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümlerinden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/nasil-koc-universiteli-olunur/#tid_6066b7e2ab71f

Ders Muafiyetleri

“International Baccalaureate (IB) Higher Level” sınavlarını lise eğitimleri sırasında tamamlayan öğrenciler aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulunabilirler.

IB Higher Level Physics, Chemistry, Mathematics derslerinden 7 alan öğrenciler PHYS 101, MATH 102/MATH106 ve CHEM 101 derslerinden muaf olurlar.

College Board tarafından sunulan “Advanced Placement (AP)” sınavlarına lise eğitimleri sırasında veya Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan önce giren öğrenciler, aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulunabilirler.

KONU MUAFİYET İÇİN GEREKEN SINAV NOTU İLGİLİ DERS
Calculus AB 5 MATH 102/MATH 106
Statistics 4 veya 5 MATH 201
Chemistry 5 CHEM 101
Physics C: Electricity 5 PHYS 102
Physics C: Mechanics 5 PHYS 101

 

Bilkent Üniversitesi

Liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilen ve kesin kayıt sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’ndan doğrudan muaf olabilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olanlar, aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş için ön başvuru yapabilir. Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir. Ön başvuru sadece öğrencinin liseden mezun olduğu yılda ve üniversiteye kesin kaydını takiben İngilizce Hazırlık Programı muafiyet durumu belli olduktan sonra yapılabilir. İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin ön başvuruları kabul edilmez. Liseden mezun olduktan sonra IB diploma notunda olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Ön başvuru yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden birinci yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır; bu öğrencilerin geçmek istedikleri bölümün müfredatında birinci yarıyıla ait tüm dersleri almaları gereklidir. Birinci yarıyıl sonunda, aldığı derslerin hepsinden başarılı olan ve söz konusu derslerden 2.80 veya daha yüksek ağırlıklı not ortalaması tutturan öğrenciler, ilgili bölüme geçiş için başvuru yapmış kabul edilir. Bu öğrenciler takip eden yarıyılda da geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır. Bölümler arası geçiş başvuruları ikinci yarıyıl sonunda öğrencinin geçmek istediği fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanıp geçişler kesinleşir. Birinci yarıyıl sonunda ağırlıklı not ortalaması 2.80’den düşük olan veya müfredat derslerinden en az birinden başarısız olan öğrencilerin ön başvuruları iptal edilir ve bölümler arası geçiş başvuruları alınmaz. Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru veya ön başvuru hakkı doğurmaz.

https://w3.bilkent.edu.tr/www/universite-ici-bolumler-arasi-gecis-yonergesi/

Özyeğin Üniversitesi

Uluslararası Diploma Bursu 

2020 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre üniversitenin lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına ilk altı tercihi arasından yerleşen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanların, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla giriş (kontenjan) bursları:

 • %25 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %50’ye yükseltilir.
 • %50 indirimli kontenjandan yerleştirildi ise öğrenim ücreti muafiyeti bursu %75’e yükseltilir.

Diplomalar

Diploma Notu

IB

32 ve üzeri

ABITUR

2.3 veya daha iyi

MATURA

2.0 ve üstü

MATURİTA

80 ve üstü

Fransız Bakaloryası

En az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) 

AP Programları

En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

https://aday.ozyegin.edu.tr/tr/burslar-ve-ucretler

Bilgi Üniversitesi

Uluslararası Bakalorya (IB) İndirimi

Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita, Abitur programlarından mezunsan öğrenim ücretinde %25 oranında indirim elde edebilirsin.

Uluslararası Bakalorya İndirimi’nden aşağıdaki sürelerde faydalanabilirsin:

 • Lisans öğrenimi görüyorsan 6 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı + 4 yıl lisans)
 • Önlisans öğrenimi görüyorsan 4 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı + 2 yıl ön lisans)

İngilizce Hazırlık Programı için verilen indirimler öğretim dili İngilizce olan programlar için geçerli. Ayrıca indirimlerden yaz okulunda yararlanılamıyor.

Not ortalamasının 2,00 altına düşmesi durumunda indirim uygulanamıyor.

Yeditepe Üniversitesi

IB (Uluslararası Bakalorya) diploma notu 32 ve üstü, ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar ile Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrencilere Yeditepe Üniversitesi’ne ilk 5 tercihleri arasında yerleşmeleri kaydıyla, ücretli kontenjanlara yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır. Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencilerinin almış oldukları temel alan dersleri bu derslere ait notlar dikkate alınarak, yerleştirildikleri programın birinci sınıfındaki bazı dersler için muafiyet oluşturabilir.

https://yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/sikca-sorulan-sorular

Bahçeşehir Üniversitesi

ULUSLARARASI DİPLOMA BURSLARI *

(*) Türkiye’deki liselerden mezun olup Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) Sahip Olanlar

 • IB diploma notu 32 ve üzeri olanlara (Öğrencilerin diplomaları veya eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)
 • ABİTUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olanlara
 • MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlara
 • MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara
 • Türkiye’deki İtalyan Liseleri tarafından verilen ve İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl onaylanan müfredat gereğince İtalya’da bulunan lise diplomaları ile aynı denkliğe sahip en az 60 diploma notu olanlara
 • Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 olanlara
 • Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 60 diploma notu olanlara

1- Bahçeşehir Üniversitesi’nin lisans programlarına burssuz kontenjandan yerleştirilmiş iseler, kaydoldukları tarihte açıklanan öğretim ücretinin %25’i oranında burs sağlanır.

2- Bahçeşehir Üniversitesinin % 50 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 50 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.

3- Bahçeşehir Üniversitesinin % 25 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 75 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.

4- Bahçeşehir Üniversitesinin tam burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, öğretim ücretinden tam muafiyete ek olarak, BAU Global eğitim ağına bağlı kampüslerin yönetimce belirlenecek herhangi birinde yaz okullarından bir kez faydalanma imkânı sağlanır. Yaz okulunun yeri ve faydalanma tarihi Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından belirlenir. (* )

(*) Uluslararası diploma derecesi olan, YKS’de BAU’ya ÖSYM Bursu ile tam burslu yerleşen ve BAU Global Eğitim ağına bağlı kampüslerde eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama ve eğitim ücretleri ile sınırlı olup öğrencinin iaşe, ulaşım ve sair harcamaları kendisine aittir.

(**) Uluslararası diploma burslarının azami öğretim süresi; önlisans programlarında 4, dört yıllık lisans programlarında 7 ve altı yıllık programlarda 9 akademik yıl olarak yurtiçinde geçerlidir.

https://bau.edu.tr/icerik/3284-mali-isler-daire-baskanligi-burslar

———————————————–

Ben yazımda belirli üniversitelerin avantajlarını sıraladım, diğer özel üniversiteler de uluslararası diplomalara pek çok avantaj sağlamaktadır. Üniversitelerin web sitelerinden detaylı bilgileri alabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın