lise

2020 – 2021 Yılı İkinci Dönem Lise Sınavları Nasıl Uygulanacak?

MEB, lise öğrenci ve velilerinin merakla beklediği yazılı sınavlarla ilgili açıklamasını 12 Mayıs 2021 tarihinde yayınlandı. Özel ve resmi liselerde uygulanacak, 2020-2021 eğitim öğretim yılı, ikinci dönem lise sınavlarına ilişkin kararları sizler için yorumladım.  Liselerde ikinci dönem sınavları yapılacak mı? Bu sınavlara girmek zorunlu mu? Sınavların konu kapsamı ne olacak? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? Birinci dönem notları kullanılabilecek mi? Tüm bu soruların cevapları yazımda. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

1. Liselerde ikinci döneme ilişkin kaç sınav yapılacak?

Her dersten tek sınav yapılacak.

2. Hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler 2. dönem sınavlarına girmek zorunda değildir?

HZ, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri, velilerinin 21 Mayıs 2021 tarihine kadar okullarına dilekçe vermeleri şartıyla 2. dönem sınavlarına girmeyecek.

3. İkinci dönem sınavlarına girmeyecek HZ, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin notları nasıl verilecek?

Bu öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

4. İkinci dönem sınavlarına girecek öğrencilerin sınavların dışındaki ölçme ve değerlendirme uygulamaları sonuçları değerlendirmeye alınacak mı? 

Bu öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.

5. HZ, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden ikinci dönem sınavları tamamlanmış olanlar birinci dönem notlarının kullanılmasını isteyebilecek mi?

Evet, bu öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.

6. İkinci dönem sınavlarının konu kapsamı ne olacak?

1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak.

7. İkinci dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

24 Mayıs – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.

8. Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait  ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak  sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

9. Birinci yada ikinci dönem sınavlarına girememiş öğrencilerin notları nasıl verilecek?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

10. 12. sınıflarda karne notları nasıl verilecek?

12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.

Bir Cevap Yazın