lgs lgs 2021

Kadıköy Anadolu Lisesi’ne Düşük Puanlı Öğrenci Alındı Mı?

Geçen hafta Kadıköy Anadolu Lisesi’ne puanı yetmediği halde bir öğrencinin mevzuata aykırı şekilde kaydedildiği haberi yayılmaya başlamıştı. Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı’nın 6 Eylül 2021 tarihinde Kadıköy İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’ne verdiği dilekçede belirtildiği üzere 405 puanlı bir kız öğrencinin sağlık sorunu nedeniyle okula kaydedildiği iddia edilmişti.

2021- 2022 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleşen son öğrencinin puanı 455.339 idi. Yönetmelik gereği nakil gidecek öğrencilerin puanının bu puana eşit veya yüksek olması gerekiyordu. Bu puanın altında bir öğrencinin sağlık sebebiyle ve komisyon kararıyla okula kayıt edilmesi mevzuata aykırı bir uygulamaydı.

Bu iddia veli, öğrenci ve eğitimcilerden büyük tepki almıştı. Bugün MEB’den beklenen açıklama geldi. “İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.” ifadesi kullanıldı. Umarım soruşturmadan kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak bir sonuç çıkar.

Peki yönetmelik bu konuda nasıl bir yol çiziyor?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 23 7.maddesine göre

“Komisyon; temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de dâhil olmak üzere;  Sağlık Bakanlığınca belirlenen “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın,  ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar.” ifadesi yer alıyor.

Bir Cevap Yazın