üniversite tercih danışmanlığı üniversite tercihleri yks 2022

YKS 2022 YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu

YKS 2022 tercih süreci yaklaşırken adayların üniversite seçimine destek olacak önemli raporları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu raporlardan bir tanesi de YÖK’ün yayınladığı 2021 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu.

2021 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında aktif olarak faaliyette bulunan 193 üniversitenin “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma” ve “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorilerinde 45 göstergedeki verileri analiz edilmiş ve raporlaştırılmıştır.

Ben yazımda rapordaki bazı göstergeleri ele alarak inceledim raporun tamamına yazımın sonunda verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

YKS tercihleriyle ilgili bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

Telegram kanalımı  https://t.me/yesimkirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 3.740.332 örgün öğretim öğrencisi öğrenim görmüştür. Öğrencilerin 3.124.705’i devlet üniversitelerinde, 604.066’sı vakıf üniversitelerinde ve 11.561’i vakıf meslek yüksekokullarında eğitim almıştır. 2020 yılında  78.687’si kadın, 95.807’si erkek olmak üzere 174.494 öğretim elemanı istihdam edilmiştir. Bu öğretim elemanlarının 147.853’ü devlet üniversitelerinde, 26.321’i vakıf üniversitelerinde ve 320’si vakıf meslek yüksekokullarında görev yapmıştır.

A. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Eğitim ve Öğretim temel alanında 11 gösterge yer almaktadır ve bu göstergelerden üçü iki alt
göstergeye ayrılmıştır. Bu temel alandaki göstergeler ile üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
ve bunların çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

2020 yılında 95 üniversitenin en az bir programı ALES’te ilk %5’lik dilime girmiştir. İlk
%5’lik dilime giren program sayısı 10 ve üzeri olan üniversite sayısı 15’tir. İlk %5’lik dilime giren
programı bulunmayan üniversite sayısı 98’dir.

2020 yılında 122 üniversitede öğrenciler tarafından 5.689 endüstriyel proje yürütülmüştür.
Yürütülen proje sayısının 50 ve üzeri olduğu üniversite sayısı 23’tür. Bünyesinde proje
yürütülmeyen üniversite sayısı 71’dir.

En az bir öğrencisi Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projesine katılan üniversite sayısı 99’dur. Teknokentveya TTO projelerine katılan toplam öğrenci sayısı 17.294’tür. Söz konusu projelere katılan öğrenci saysı 500 ve üzeri olan üniversite sayısı 6 iken herhangi bir öğrencisi söz konusu projelere katılmayan üniversite sayısı 94’tür.

2020 YKS kılavuzunda en az bir akredite lisans programı bulunan üniversite sayısı 88’dir.
Akredite olan toplam program sayısı 689’dur. Akredite lisans programı 10 ve üzeri olan üniversite
sayısı 27 iken 105 üniversitenin herhangi bir lisans programı akredite değildir.

Üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 8’dir. Öğrenci başına 10
ve üzeri basılı kitap düşen üniversite sayısı 32 iken öğrenci başına 1’in altında basılı kitap düşen
üniversite sayısı 4’tür.

** Öğrenci sayısı 5000’in üzerindeki üniversiteler dikkate alınmıştır.

B. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, PROJE VE YAYIN
Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın temel alanında üniversitelerin araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin, yürüttükleri projelerin ve bünyelerindeki öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımladıkları yayınların izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 19 gösterge yer almaktadır. Bu göstergelerden birisi 8 alt göstergeye, dördü 2 alt göstergeye ayrılmıştır.

2020 yılında 193 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en
az bir yayını bulunmaktadır. Üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı ortalaması
198 iken öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması 0,20’dir. Kurum adresli yayın
sayısı 500 ve üzeri olan üniversite sayısı 16 iken yayını olmayan üniversite bulunmamaktadır.

2020 yılında 191 üniversitenin uluslararası hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış
en az bir yayını bulunmaktadır. Söz konusu üniversitelerin yayın sayısı ortalaması 401 iken
öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması 0,40’dır. Kurum adresli yayın sayısı 500 ve
üzeri olan üniversite sayısı 49 iken yayını bulunmayan üniversite sayısı 2’dir.

2016-2020 döneminde yayımlanmış ve en yüksek %10’luk dilimde atıf almış en az bir
yayını olan üniversite sayısı 185’dir. En yüksek %10’luk dilimde atıf almış yayın sayısı 500 ve üzeri
olan üniversite sayısı 10 iken bu kapsamda yayını bulunmayan üniversite sayısı 8’dir.

2020 yılında 104 üniversitenin 651 patent, faydalı model veya tasarım başvurusu olumlu
sonuçlanmıştır. Olumlu sonuçlanan başvuru sayısı 10 ve üzeri olan üniversite sayısı 24 iken 89
üniversite ilgili yılda herhangi bir patent, faydalı model veya tasarım tescili almamıştır.

2020 yılında 165 üniversiteden öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacılar TÜBİTAK
tarafından verilen 8.087 ulusal ve uluslararası araştırma bursundan faydalanmıştır. Faydalanılan
araştırma bursu sayısı 100 ve üzeri olan üniversite sayısı 20 iken 28 üniversitede söz konusu
araştırma burslarından faydalanılmamıştır.

2020 yılında 173 üniversitede ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar
tarafından desteklenen 9.015 Ar-Ge projesi yürütülmüştür. Desteklenen Ar-Ge projesi sayısı 100
ve üzeri olan üniversite sayısı 23 iken bu kapsamda herhangi bir proje yürütülmeyen üniversite
sayısı 20’dir.

2020 mali yılında 186 üniversite, bütçelerinin ortalama %3,36’sını Ar-Ge faaliyetleri
kapsamında harcamıştır. Ar-Ge harcaması oranı ortanca değeri %1,47 iken bütçesinin %15 ve
üzerini Ar-Ge faaliyetlerine harcayan üniversite sayısı 5’tir. Ar-Ge harcaması yapmadığını beyan
eden üniversite sayısı 7’dir.

 

C. ULUSLARARASILAŞMA
Uluslararasılaşma temel alanında öğrenci ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim
programlarına katılımının, üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, istihdam edilen
yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin verilerin ve uluslararası fonlar ile desteklenen projelerin
izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 6 gösterge yer almaktadır. Bu göstergelerden üçü iki alt
göstergeye ayrılmıştır. Bu alanda yer alan göstergeler aşağıda sunulmuştur.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 165 üniversitede 2.029 yabancı uyruklu doktoralı
öğretim elemanı istihdam edilmiştir. İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı
sayısı 20 ve üzeri olan üniversite sayısı 25’tir. Yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı istihdam
etmeyen üniversite sayısı ise 28’dir.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 128 üniversiteye Mevlâna, Erasmus vb. uluslararası
değişim programları kapsamında 5.098 öğrenci gelmiştir. Uluslararası değişim programları
kapsamında 50 ve üzeri öğrenci misafir eden üniversite sayısı 31 iken öğrenci misafir etmeyen
üniversite sayısı 65’tir.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 165 üniversiteden 13.681 öğrenci Mevlana, Erasmus
vb. uluslararası değişim programına katılmıştır. Uluslararası değişim programına katılan öğrenci
sayısı 100 ve üzeri olan üniversite sayısı 40 iken herhangi bir öğrencisi uluslararası değişim
programına katılmayan üniversite sayısı 28’dir.

Genel Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu-2021.pdf erişimi için tıklayın

Üniversitelerin yukarıdaki kriterlerdeki raporlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.yok.gov.tr/universiteler/izleme-ve-degerlendirme-raporlari

Bir Cevap Yazın