Dünyada Eğitim Okul

STEM Nedir? Türkiye İçin Gerekli Midir?

sciencehashtag

STEM son yıllarda hayatımıza giren ama hızla yayılan bir kavram. Şu ana kadar bazı üniversitelerin ve özel okulların gündeminde olan STEM, geçtiğimiz günlerde MEB’in basında “STEM’in devlet okullarında da uygulanması için bazı çalışmalar başlatılacağı” şeklinde yer alan açıklamasıyla daha da öne çıkmaya başladı ve daha uzun bir süre de gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Peki STEM nedir? Türkiye için gerekli midir?

STEM – Fen Bilimleri (Science) – Teknoloji (Technology) – Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) alanlarının, disiplinler arası ve uygulamalı olarak, öğrencilere öğretildiği bir yaklaşımdır. STEM yaklaşımında bu 4 alan ayrı ayrı öğretilmez, gerçek hayattan uygulamalarla birbirlerine entegre edilir.  STEM yaklaşımı ilk olarak Başkan Barack Obama’nın liderliğinde milyar dolarları bulan bütçeler ayrılarak ABD’de hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

muhendislik-grafik

Peki STEM eğitimine neden ihtiyaç duyulmuştur? OECD’nin 2015 yılında yayınladığı rapora göre, 2030 yılında OECD ve G20 ülkeleri arasında STEM alanında mezunların tahmini dağılımı incelendiğinde, Çin %37 ve Hindistan %26,7 ile ilk iki sırayı almakta ve %4,5 ile Rusya ve %4,2 ile ABD onları takip etmektedir. Gelecekte dünya liderliğini Çin ve Hindistan’a kaptırmak istemeyen ABD’nin STEM’e bu kadar büyük bütçeler ayırmasının sebebi budur.

Türkiye için tahmin edilen oran  %1,5’dur. Sayısal alanda eğitim gören öğrencilerin en başarılılarının daha çok tıp alanını tercih etmesi bu eğilim için ciddi risk teşkil etmektedir. 4.Endüstri devrimine geçeceğimiz önümüzdeki yıllarda,küresel dünyada ülke olarak rekabet edebilmemiz için gençlerimizin  STEM alanlarına daha çok yönelmesi sağlanmalıdır.

Peki STEM eğitimi Türkiye’de nasıl hayata geçebilir? Öncelikle MEB’in öğretim programlarını ve merkezi sınavları, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi 21.yy becerilerini hedef alacak şekilde düzenlemesi gerekir. Öğrencilerin  küçük yaşlarda fen ve matematik derslerine olan ilgilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı ve sonraki yıllarda ise STEM alanındaki meslekleri tanımaları ve bu alanlara yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Öğretmenlerin STEM yaklaşımıyla ilgili hizmet içi eğitimler alması ve üniversitede okuyan öğretmen adaylarının ise üniversitedeki derslerinin buna göre düzenlemesi önemlidir. Özel okullar müfredatlarını STEM’e göre revize edebilir. Üniversiteler, STK’lar ve iş dünyası farkındalık yaratacak ve öğrencilerin STEM’e eğilimlerini artıracak organizasyonlar düzenleyebilir.

Bu çalışmaların hayata geçmesi oldukça zor olacak ve uzun süreler alacaktır ancak yaratıcı düşünebilen, yenilikçi ve girişimci gençler, fen ve matematik alanındaki akademik birikimlerini mühendislik ve teknoloji alanlarında ürüne dönüştürdüklerinde, tüketim gençliğinden üretim gençliğine geçtiklerinde Türkiye küresel dünyada rakipleriyle yarışmaya başlayacaktır. Genç nüfusun oldukça fazla olduğu ülkemizde bunu fırsata çevirmenin yolu STEM eğitiminden geçmektedir.

 

Bir Cevap Yazın