Öğrenci

Başarılı Öğrencilerin Farkı

teacherBaşarılı öğrencileri diğer öğrencilerden ayıran özellikler neler? Zeka mı? Çok Çalışmak mı? Çok zeki olmadığı halde başarılı olan, çok zeki olduğu halde başarılı olmayan, yine aynı şekilde çok çalıştığı halde yeterince başarılı olamayan öğrencilerle mutlaka karşılaşmışsınızdır. Peki başarılı bir öğrenci olmanın yolları neler? Başarılı öğrencilerin farkları neler?

Başarılı öğrencilerin en önemli özelliği kısa, orta ve uzun vadede eğitim ve özel hayatları için amaçlarının ve bunlara ulaşmak için planlarının olmasıdır. 6 ay sonra, 1 yıl sonra yada 10 yıl sonra kendilerini nerede görmek istediklerini bilirler.

Bu öğrenciler içsel motivasyona sahiptir. Öğrenmeyi severler, merak duyguları yüksektir. Yüksek not almak, takdir edilmek, okul derecesi yapmak için değil öğrenmek için çalışırlar. Detayları ezberlemek yerine kavramları öğrenmeye odaklanırlar. Yeni bilgileri daha öncekilerle ilişkilendirirler. Etkin öğrendikleri için notları da her zaman yüksek olur.

Peki bu öğrencilerin IQ’ları çok mu yüksektir? Zeka herkesin kafasında başarıyı etkileyen en önemli faktör olarak görülse de yapılan pek çok araştırma gösteriyor ki bilgi ve becerilerimizi, IQ’muz değil öğrenme süreçlerimizin etkinliği belirliyor. Yani bir öğrenci etkin şekilde öğrenirse sınavlarda da daha başarılı oluyor.

Başarılı öğrenciler öğrenmenin kendi sorumluluğunda olduğunu bilir, sadece öğretmenin konuyu anlatmasıyla yada ödevleri yaparak  yeterince öğrenemeyeceğinin farkındadır. Sınıfta öğretilenlerle yetinmez, konuyu gerçekten öğrenebilmek için farklı kaynaklardan konuyla ilgili temel oluşturur.  Bunu yaparken vakit harcar ama konuyu iyi öğrendikleri için sınavlara daha kısa sürede hazırlanır ve ödevlerini daha kısa sürede tamamlarlar.

Başarılı öğrenciler öğrenme sürecinde bol bol soru sorar ve bu soruların yanıtlarını ararlar. Daha iyi odaklanırlar, aynı anda birden fazla şeyle meşgul olmazlar. Dersi derste öğrenirler ve öğretmenin verdiği ip uçlarını çok iyi yakalarlar. Ders çalışırken soruların çözümlerini incelerler, sorular sorarak çözümü anlamaya çalışırlar, kavramlar arasındaki bağlantıları kurar ve problemlerde uygulamayı öğrenirler.

Kendi kendilerine, süre tutarak ve sınav ortamına yakın bir ortamda eski sınav örneklerini ve deneme sınavlarını çözmek başarılı öğrencilerin bir diğer özelliğidir. Bu öğrenciler çözdükleri soruları mutlaka kontrol ederler, bunu eksiklerini tespit etmenin bir yolu olarak görürler. Yapamadığı veya yanlış yaptığı soruları tekrar incelerler, nerede hata yaptıklarını tespit ederler, eksiklerini tamamlarlar. Etkili öğrendikleri  ve yeterince sınav örneği gördükleri için bu öğrenciler sınav kaygısıyla da daha kolay başa çıkarlar.

Başarılı öğrencilerle ilgili bir diğer yargı ise çok çalıştıkları yönündedir. Aslında bu öğrenciler, çok değil ama etkili çalışırlar. Böylece zamanı iyi yönetirler, hayatlarında spora, sosyalleşmeye ve hobilere de yer ayıracak şekilde ders çalışma programlarını oluştururlar. İçsel disipline sahip oldukları için programlarını hayata geçirmekte daha az zorlanırlar.

Okul başarısının hayat başarısına çevirmenin yolunu etkin öğrenmekten ve farklı alanlarda da gelişmekten geçtiğini unutmayarak, tüm öğrencilere sadece sınavlarda değil tüm hayatlarında başarılar diliyorum.

Kaynaklar:

  1. https://ww2.kqed.org/mindshift/2014/10/16/studying-with-quizzes-helps-make-sure-the-material-sticks/
  2. https://www.verywell.com/how-to-become-a-more-effective-learner-2795162
  3. https://ww2.kqed.org/mindshift/2011/11/04/can-everyone-be-smart-at-everything/

 

Bir Cevap Yazın