Üniversite üniversite tercihleri yks yks danışmanlığı

YÖK Araştırma Üniversitelerinin Performanslarını Açıkladı

YÖK, nitelikli bilgi üretmesi, disiplinlerarası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik edilmesi, doktoralı araştırmacı insan sayısını artırması, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve üniversitelerin uluslararası alanda daha görünür kılınması amacıyla 2017 yılında “Araştırma Üniversiteleri Programı”nı başlatmıştı. Programda “11 Araştırma ve 5 Aday Araştırma Üniversitesi” bulunmaktaydı.

Bu yıl YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında değişiklikler yapıldı ve programa 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi dahil edildi.  Bu yıldan itibaren  “Aday Araştırma Üniversitesi” statüsünün kaldırıldığı ve program kapsamında yer alan tüm üniversitelerin “Araştırma Üniversitesi“ olarak adlandırılacağı belirtildi. Araştırma üniversiteleri performans​larına göre “A1, A2 ve A3” olmak üzere 3 performans grubuna ayrılacak ve  performansları düzenli olarak YÖK bünyesinde kurulmuş olan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından takip edilecek. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler yer aldıkları performans grubuna göre farklılaştırılacak. 

Programa Davet Edilen Üniversiteler ve Performansları

– A1 Üst Düzey Araştırma Performansı gösteren üniversiteler (70-100 arası puan alanlar)

ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi

– A2 Yüksek Düzey Araştırma Performansı gösteren üniversiteler (35-70 arası puan alanlar)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

– A3 Orta Düzey Araştırma Performansı gösteren üniversiteler (20-35 arası
puan alanlar)

Marmara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Üniversiteleri Programına bu yıl üç tane de vakıf üniversitesi dahil edildi. Programa dahil olan vakıf üniversiteleri; Bilkent, Sabancı ve Koç Üniversitesi oldu.

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ​​
​​KOÇ ÜNİVERSİTESİ​​​

Bir Cevap Yazın