bursluluk sınavları özel okullarda bursluluk özel okulların bursluluk sınavları

Özel Okullarda Ücretsiz Yada Burslu Okumak

Çocuğunun eğitim hayatını özel okullarda devam ettirmeyi düşünen veliler için, okulun sağlayacağı burslar yada ücretsiz okuma hakları oldukça önemli. Özel okulların ücretsiz öğrenci kontenjanları, ücretsiz okumak için başvuru şartları, bursluluk sınavları, burs çeşitleri, bursluluk şartları gibi tüm detaylar “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Hem yeni başvuracak öğrencilerin burslu yada ücretsiz okuma şartlarını öğrenmeleri, hem de mevcut öğrencilerin haklarını bilmeleri açısından önemli detayları içeren yazımda sizler için yönetmelikteki önemli noktaları yazdım. Faydalı olmasını dilerim.

Yönetmelikte iki farklı kavram önümüze çıkıyor. Bunlardan biri “ücretsiz okutulacak öğrenci” diğeri “burslu okutulacak öğrenci”. Ücretsiz okutulacak öğrenci, öğrenim ücretini ödemeyecek, bu haktan ücretsiz yararlanacak demektir. Burs ise değişik oranlarda (%50, %75,%100 gibi) veya başka şekillerde verilebilir. Veli burs oranına göre kalan öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

Özel Okullarda Ücretsiz Okumak 

Özel Okulların Ücretsiz Öğrenci Kontenjanı Kaçtır? Kimler Ücretsiz Okuyabilir?

Özel okullar kayıtlı öğrencilerinin %3’ü kadar öğrenciyi ücretsiz okutmak zorundadır. Örneğin 500 öğrencili bir okul olduğunu düşünelim. 15 tane öğrenci ücretsiz okumalıdır. Burslu öğrenci için böyle bir kontenjan sınırlaması yoktur.

Öğrencilerin seçiminde, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilmektedir. Bu öğrenciler, ayrılan kontenjandan fazla sayıda olursa yerleştirme valilikçe yapılmaktadır. Eğer bu öğrencilerden yeterince başvuru olmazsa, yüzde üçlük oranın tamamı kayıtlı öğrencilere ayrılır.

Kurumda ücretsiz okumak için öğrenci  başvurusu olmaması veya başvuranların sayısının kontenjandan az olması hâlinde ücretsiz okuyacak öğrenciler kurum tarafından belirlenir. Yani sonuç olarak tüm özel okullarda başvuru olsun olmasın %3 oranında öğrenci ücretsiz olarak okutulmak zorundadır.

Ücretsiz Okuyacak Öğrencide Hangi Şartlar Aranır?

Harp veya vazife malulü sayılanların çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır.

Ücretsiz Okumak İçin Ne Zaman ve Nasıl Başvurulur?

Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur.

Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Nasıl Seçilir?

Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları kurum müdürünün başkanlığında iki eğitim personelinden oluşan kurul değerlendirir. Kurul dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formu”na (EK-8) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrencileri belirler ve duyurur. Değerlendirme şu kriterlere göre yapılır: Öğrencinin bir yıl önceki başarı durumu, anne ve/veya baba’nın hayatta olup olmaması, rapora bağlı engel durumu olup olmaması, ailenin toplam aylık geliri, ailede başka öğrenim gören olup olmaması ve kurumun değerlendirme puanı.

Ücretsiz okuyacak öğrencilerin ödediği ücretler okullarda öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde veliye geri ödenir.

Ücretsiz Okuma Süresi Nedir? 

Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. (Harp ve vazife malüllerinin çocukları ve koruma, bakım, barınma kararı verilenler hariç) Devamı için velinin her yıl yeniden başvuru yapması gerekir.

Özel Okullarda Burslu Okumak 

Özel Okulların Burs Verme Şartları, Bursun Miktarı ve Kontenjanı Nasıl Belirlenir? 

Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrencilere karşılıksız olarak burs verilebilir.

Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri
öğrenci sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim
müdürlüğüne bilgi vererek uygular. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının (%3) dışında tutulur. Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep
edilemez.

Özel Okulların Bursluluk Sınavları 

Okullar valiliklerden izin alarak burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve
Mart aylarında sınav yapabilir. Özel okullar burs verilecek öğrencileri belirlemek için yapacakları  sınavlardan sınav ücreti alamazlar.

Burs Çeşitleri Nelerdir?

Okullarda öğrencilere bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması, öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması, bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması, bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık ve benzeri şekillerde burs verilebilir.

 

Ekler ve diğer detayları incelemek için yönetmeliğin linki aşağıdadır.

http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/04164227_ozel_ogretim_kurumlari_yonetmeligi.pdf

Okul seçimi yada çocuğunuzun eğitimi ile ilgili danışmanlık almak isterseniz bana ykirman@yesimkirman.com adresinden ulaşabilirsiniz.

2020 – 2021 Yılı Özel Okulların Bursluluk Sınavları

 

Bir Cevap Yazın